Infektionskurs T6

Förra veckan hade vi infektionstenta och dagen efter den praktiska examinationen OSCE (återkommer till OSCE i ett annat inlägg). Det har varit ett par intensiva veckor med mycket plugg och det känns verkligen. Detta inlägg handlar om infektionskursen som vi har läst på Huddinge Sjukhus. Kursen var 3 veckor lång och bestod av följande:

  • Introduktionsdag med fika!
  • Föreläsningar 

Man har kunnat gå på föreläsningar på campus, om man är sjuk/har förkylningssymptom fanns möjlighet att delta via zoom och även inspelade föreläsningar från tidigare terminer fanns att tillgå.

  • Seminarium

Vi har seminarium med olika teman. Vi får några patientfall inför seminariet att kika på. Oftast brukar man få en bakgrund och man ska ge förslag på handläggning, diagnos och behandling. På seminariet går vi igenom alla fall med en läkare/seminarieledare och det finns möjlighet att ställa frågor.

  • LP-övning

Här tränar vi på att utföra lumbalpunktioner. Då tar man ett prov av likvorvätskan från ryggen för att detektera eventuell infektion i CNS.

  • Bedside-ronder

Under infektionsdelen av klinisk medicin ingår ingen praktik. Istället går vi i mindre grupper (ca 5st studenter) ronder på infektionsavdelningar och träffar inneliggande patienter. Utan att veta diagnosen ställer vi frågor till patienten och eventuellt även undersöker. Efteråt pratar vi med läkaren som är med och får vidare info (ex provsvar/röntgensvar) samt diskuterar diagnos och behandling. 

  • Akutövning

Under akutövningen är vi på KTC (Kliniskt Träningscentrum) och simulerar akut omhändertagande. Vi studenter bildar ett team med en ledande läkare och två assisterande. En docka kommer in akut sjuk och vår uppgift är att mha ABCDE handlägga patienten, diagnosticera och behandla. Detta är väldigt kul nyttigt! Att hålla sig lugn i akuta situationer är alltid bra att träna på.

Kursen avslutades i vanlig ordning med en tenta. Här visade kursledningen framfötterna. Även i år är denna kursledning regerande mästare i tentarättning på KI. Fyra timmar efter att tentatiden var slut fick vi resultatet! Denna tenta bestod av både flerval- och kortsvarsfrågor vilket gör det ännu mer imponerade.

Infektionskursen var bra, välorganiserad och rolig. Antibiotikadjungeln är skrämmande till en början men tillslut stod jag där i slutet av kursen med grundläggande kunskaper i djungelnavigering. Pip/taz är inte längre bara ett roligt namn (utan en förkortning av bredspektrumpenicillinet Piperacillin/Tazobactam som används vid vissa svåra infektioner). Som avslutning lämnar jag er med mina 3 bästa tips ifall du själv skulle stå inför denna kurs:

  1. Börja med att lära dig om antibiotika, för att få en överblick över vilka bakterier de täcker samt vid vilka infektioner de används. Det gör det lättare sedan att komma ihåg behandling när du läser om olika specifika infektioner.
  2. Börja plugga tidigt!! Det är mycket nytt man måste lära sig, många nya namn (antibiotikum) och för oss var tentan dagen innan OSCE, som man också vill hinna plugga till. 
  3. antibiotikasmart.se = GULD, här finns det viktigaste om antibiotika och quiz på det! Bra början för att få en översikt!
Kira, läkarstudent

Kira, läkarstudent

Välkommen till studentbloggen! Jag heter Kira, är 24 år och går termin 10 på det 5,5-åriga (gamla) läkarprogrammet. Den här terminen är den näst sista för mig och vi läser pediatrik samt gynekologi/obstetrik, vilket är passande kurser då jag själv balanserar livet som läkarstudent och nybliven förälder.

0 kommentarer

Relaterade inlägg