Tentor på nya läkarprogrammet

Jag har nu påbörjat min sista VFU-vecka för terminen. Denna gång ska jag vara på hjärtsvikts-avdelningen på Danderyds Sjukhus. Känns som att denna termin gått otroligt fort. Tiden flyger verkligen!

Utöver sista praktikveckan har vi lite teori nästa vecka, men sen är det instuderingstid inför terminstentan. Man kan tänka sig att som läkarstudent bör man bli van vid tentor och examinationer. Men icke! 5 terminer senare och en tenta är fortfarande ett lika nervöst moment för mig som det var första gången.

Så hur ser tentorna ut på det nya läkarprogrammet?

Vi har hittills haft kurstentor – dvs en tenta efter varje avslutad kurs. Det har inneburit att vi har haft mellan 2-3 tentor per termin. De flesta tentor har varit single best answer (SBA) baserade, som på bilden nedan:

Men frågorna kan även kräva svar i fritext:

Av sammanlagt 11 tentor har 6 stycken varit SBA och resten blandat av både SBA och fritext. På KI har vi inte betygssystem, utan här är du antingen godkänd eller underkänd! Detta är ju bra för då behöver man inte tänka på betyg, men å andra sidan är godkänt-gränsen satt ganska högt. På de flesta tentor har gränsen legat kring 66-70%. 

Vad händer om man misslyckas med en tenta?

Ingen fara! Du har alltid möjlighet till omtenta. Det varierar dock hur många omtentor du får möjlighet att skriva, beroende på kurs. Vissa kurser kan du tenta om i princip tills det att du blir godkänd. Men sen finns det så kallade ”spärrtentor”. Vad innebär det?

För att gå vidare till nästa kurs finns det alltid behörighetskrav. Behörighetskraven baseras på obligatoriska moment från varje kurs som helt enkelt måste vara godkända. Tentor kan vara behörighetskrav, dvs du måste få godkänt för att få komma vidare. Dessa tentor är spärrtentor. Vi hade exempelvis en spärrtenta under kursen medicinsk diagnostik med basvetenskaplig integrering. Syftet med såna tentor kan helt enkelt vara att säkerställa en hållbar kunskapsnivå hos studenterna.

Om 4 veckor har vi vår allra första terminstenta. Alltså en summerande tenta för hela terminen som varit. Det är ganska nervöst, men samtidigt har vi ganska mycket instuderingstid. Sen är det så att man lär sig så otroligt mycket under praktiken. All kunskap blir satt i sammanhang och man minns det på så sätt bättre. 

Hur pluggar man inför tentor?

Är ett svar som kommer i mitt nästa inlägg! Studieteknik är verkligen A och O och det är viktigt att hitta ett sätt som funkar för just dig. Det kan ta tid, men med lite is i magen blir allt bra.

Vi ses på bloggen framöver! / Eileen, läkarstudent. 

0 kommentarer

Relaterade inlägg