Tips inför PIL: intervjuer

Kort repetition: Detta är en sammanflätning av information från KI’s hemsida och tips baserat på min egna erfarenhet av PIL processen. I det tidigare inlägget kan du hitta tips inför begåvningstest och levnadsbeskrivning; detta blir del två i serien. OBS: Anmälan till PIL för HT22 är fortfarande öppen. Sista anmälningsdagen är idag, 30 mars. 

Efter begåvningstestet så befinner du dig vid det sista trappsteget.

Steg 3: Två intervjuer. Oavsett antagning så får man ett mejl med testresultat. Om du hamnar över gränsen kallas du till två intervjuer som kan ta ca 45 minuter vardera. Intervjuarna har endast din levnadsberättelse att utgå från, samt ett foto som du blev ombedd att lämna in provdagen. Om hela 45 minuter utnyttjas verkar vara helt individuellt; ta det därför inte som ett dåligt tecken om din intervjutid är kortare. 

Det går att hitta många berättelser om upplevda PIL intervjuer på olika forum. Några nämner att intervjuarna är en läkare och en psykolog, samt att de använder olika strategier för att provocera studenten. Vissa låter rentav mentalt påfrestande. Dessa upplevelser stämde inte riktigt in med min. Just hur intervjuerna framkommer online var något jag och en av mina intervjuare diskutera till följd av frågan ”Har du förberett dig något inför idag?”. När jag delade med mig om dessa inlägg så svarade han att de lät väldigt gamla. Min uppfattning blev då att man haft en skift i intervjumetod sedan dess. Det verkar som att man nu har två läkare som intervjuare och att de fokuserar mer på frågeställningarna än annat (som psykologisk analys).

Det framstår däremot som att de flesta sökande upplever ena intervjun som mer lättsam än den andra. En gemensam bild jag fått av intervjuprocessen är att man har en ”avslappnad arbetsintervju” och en ”rörig bisarr interaktion”. De känns därmed som att ena intervjun gick betydligt bättre än den andra, som då var mer svårtolkad. Om detta är good cop/bad cop eller bevis på en växlande stressnivå kan jag inte bekräfta. 

Du kan få frågor som är tankeväckande, abstrakta eller orelaterade till din levnadsbeskrivning. Allt har däremot sin orsak. Det är svårt att skapa en mall för hur en intervju kan se ut men här är ett exempel på en mer generell fråga:

”Varför ska just du få komma in på läkarprogrammet? Vad kommer du göra om du inte kommer in?”

Intervjuarna använder mötet för att tillsammans med kommittéen komma fram till ett meritvärde. Såhär kan den övre raden av ett bedömningsprotokoll se ut:

Exakt hur matematiken går till är ännu ett mysterium för mig men man kommer fram till ett medel som multipliceras med 10. Detta blir då ditt meritvärde som dyker upp i antagningsbeskedet. Gränsen för tidigare antagning till läkarprogrammet har legat vid 50 eller 55. Lottningar brukar ske för att välja ur gruppen som hamnar vid antagningsgränsen. Statistiken för PIL antagning VT22 var;

Meritvärde Antagna
65 poäng 2 sökande
60 poäng 30 sökande
55 poäng 14 sökande
  • Förbered frågeställningar baserat på din levnadsbeskrivning. Kamma igenom texten och fundera på vilka ämnen läsaren kan tänka sig ta upp. Du kan utgå från att detta är startpunkten av intervjuerna. Förbered då en idé av vad du skulle kunna svara. 
  • Öva inför sessionen. Det kan öka din bekvämlighet att ha simulerat intervjuer innan själva dagen. Be en närstående att formulera egna frågor som du ska få besvara. Det kan vara helt orelaterade till vad PIL intervjuaren kan komma att fråga dig. Exempelvis ”Om du hade varit en köksredskap, vad hade du då valt?”. Vad du vill få beredskap för är snabbtänkandet och hur du kan komma fram till en respons som framför det du vill bevisa för intervjuaren. Hur du reagerar på frågorna kan spela lika stor roll som innehållet.
  • Skräm inte upp dig själv. Vare sig i förberedelsefasen eller efter intervjuerna. Andras upplevelser kommer sannolikt inte förutspå hur det blir för just dig. Det kanske inte är så utmanade som du tror.
  • Ta tid med dina svar. Det är lätt i en pressad situation att ge ett kort och snabbt bekräftande svar som egentligen inte representerar vem du är. Ta då till vara den där lilla stunden mellan en frågeställning och ett svar för att fundera på vad du vill relatera svaret till och hur den kan bli mer mångdimensionell. 
  • Var genuin. Detta knyter ann till förgående punkt men var beredd på att dina svar kommer ifrågasättas. Det kan hända att du får följdfrågor som utmanar ditt påstående från olika vinklar. Såvida svaret är genuint kan det vara svårt att smidigt backa upp med en passande förklaring. 
  • Framför vem du är. Jag vet, jag vet.. Det låter som ett kliché ”just be yourself” men de är nog det enda sättet man kan känna sig någorlunda nöjd efter intervjun. Om du har lyckats representera vem du är, givit svar som reflekterar din personlighet och dina värderingar, samt kopplat svaren till dina erfarenheter, då har du nog gjort ditt bästa. Om du inte uppfyllt allt detta så vet du åtminstone vad du kan betona vid nästa försök. 

I efterhand: Andas ut! Det gör dig ingen nytta att analysera interaktionerna. Det verkar vara en trend bland PIL sökare att vara missnöjd med intervjuerna, även för de som i slutändan blir antagna. Det som är svårt att acceptera är att du inte riktigt vet hur det gick. Din uppfattning kan vara falsk negativt, lika gärna som den kan vara falskt positiv. Så ta några djupa andetag och släpp detta tills meritvärdet är publicerat.

Om du inte blir antagen kan du pröva igen. Det finns inget max antal gånger man kan söka till PIL och ett avslag innebär inte att du inte passar läkaryrket. Där det finns vilja finns det en väg.

Lycka till!

Betul, läkarstudent

Betul, läkarstudent

Hej! Jag går Termin 5 av det 6 åriga läkarprogrammet. Just nu lär vi oss om klinisk medicin. Hör gärna av dig vid frågor.

0 kommentarer

Relaterade inlägg