Effektivt plugg med gamla tentor

Här kommer några tips på hur du kan använda gamla tentor i ditt plugg för att få ut så mycket som möjligt av dem (både för repetition i senare fas och sista-minuten plugg). Inlägget består av när man kan börja med gamla tentor, generella tips och specifika tips för tentor med resp. utan facit och flervals/single best answer (SBA) frågor. Gamla tentor finns oftast upplagda i kursrummet på Canvas. Här hittar du en fullständig guide till strukturerat tentaplugg.

Jag föredrar att börja med gamla tentor i ett senare skede där jag kan använda dessa för repetition och för att testa min kunskap. I det senare skedet har jag redan en sammanfattning av mina anteckningar och flashcards baserat på lärandemål, det vi lärt oss och det jag läst om. Läs mer om strukturerat tentaplugg i detta inlägg. 

Ibland händer det att man är lite sent ute med plugget, då är gamla tentor en bra start. 

Generella tips

När du gör frågor: skriv ner svaret på frågan OCH MER. Till exempel om det är en fråga om något specifikt kring en diagnos, skriv ner allt du kan om den (klinisk presentation, utredning, behandling och komplikationer). 

När du inte kan svaret (både SBA och kortsvar): gör ett flashcard med frågan och svaret, för att repetera senare. Gärna utökat med mer information än frågan tog upp (framför allt SBA-frågor) Detta gör jag även ibland när jag har rätt om jag var osäker. Däremot lägger jag inte in frågor som jag förstår och kan, eftersom jag redan kan det och det blir tråkigt och onödigt att repetera igen. 

Ta reda på vad du behöver träna mest på: Ofta examinerar tentor olika delområden. När du går igenom tentor räkna poäng på de olika delarna för att se det område du behöver träna mest på. 

Gamla tentor med facit 

Dessa kan användas för att testa dig själv på riktigt, repetera och lära dig mer. Ett tips är att ha ett kladdpapper där du skriver ditt svar (digitalt eller förhand) och rätta dig själv sedan efter varje fråga (svaret finns oftast under frågan i dokumentet). Då kan du räkna dina poäng och också få direkt feedback.

Gamla tentor utan facit

Jag brukar spara dessa till sist, då jag har koll på det mesta (lättare när man kan mer och behöver kolla upp mindre). Det kan annars vara mycket förvirrande och tidskrävande.

Det kan däremot vara en bra början om man är sent ute, då kan det vara lärorikt att googla upp diagnoser och leta svaret och även lära sig mer utöver det som själva frågan täcker.

SBA (flervalsfrågor)

Svara på frågan OCH motivera varför svaret är rätt och varför de andra alternativen är fel. På så sätt lär du dig förstå, då kan du både svara på den frågan om den skulle återkomma men även en fråga som är formulerad på annat sätt.

Understrukna SBA: kopiera alla frågor i utzoomat dokument så du ser så lite som möjligt. Klistra in i anteckningar (program på dator för kodning → understruket/annan färg på rätt svar följer ej med och konstiga defekter som ibland kan ses när man kopierar direkt till ett annat dokument försvinner)

SBA med svar längre ner: det kan vara svårt att se frågan utan att se svaret på dator. Använd mobil eller surfplatta där du kan styra scrollningen med mer precision. Alternativt en papperslapp du täcker svaret med på datorn för att inte råka de det.

Kira, läkarstudent

Kira, läkarstudent

Välkommen till studentbloggen! Jag heter Kira, är 24 år och går termin 10 på det 5,5-åriga (gamla) läkarprogrammet. Den här terminen är den näst sista för mig och vi läser pediatrik samt gynekologi/obstetrik, vilket är passande kurser då jag själv balanserar livet som läkarstudent och nybliven förälder.

0 kommentarer

Relaterade inlägg