Tips inför OSCE: förberedelser & utförande

OSCE säsongen närmar sig. På gamla läkarprogrammet är det under de kliniska terminerna, på det nya är det tidigare och fler objektiva strukturerade kliniska examinationer. Här kan du läsa mitt tidigare inlägg om vad OSCE på läkarprogrammet är och bra resurser samt några generella tips. I detta inlägg ger jag tips på hur du kan förbereda dig utifrån tre steg:

 1. Ta reda på vad du ska kunna och sammanfatta kunskapen
 2. Lär dig/repetition
 3. Utförande

Ta reda på vad du ska kunna och sammanfatta kunskapen

Gamla OSCE protokoll. Gå igenom gamla OSCE-protokoll. I detta protokoll finns en beskrivning av fallet (den lappen som kommer sitta på dörren före du går in i rummet/stationen) samt en bedömningsmall där det står vad man 

Lärandemål: färdigheter. I lärandemålen finns vissa kunskapsmål men även färdighetsmål, det är ofta färdighetsmålen som testas primärt men även kunskapsmål relaterade till stationen kan examineras.  Tänk vilka du hade kunnat göra en OSCE station av och träna på dessa saker.

Om du har täckt alla lärandemål och kollat på gamla protokoll för du en bra översikt om vad du ska kunna och vad som bedöms. Min första OSCE tittade jag även på andra lärosätens protokoll, det hade jag inte så stor nytta av. Fokusera på lärandemål och gamla lokala protokoll.

Lär dig/repetera

 • Sammanfatta olika OSCE stationer/uppgifter som kan komma att examineras: ex sårskada, olika riktade status etc.
 • Gör en tydlig struktur och ordning av stegen som är lätt att följa och komma ihåg
 • Repetera med hjälp av flashcards eller en kompis. Tips: föreställ dig att du har en patient framför dig och gör precis som du gjort i en verklig situation
 • Träna praktiskt: ta med en vän och gå till KTC (kliniskt träningscentrum) för att träna olika moment. OSCE utförs på KTC och där finns material och dockor som används vid examinationen som man kan låna och träna med.
 • Hypocampus.se har specifika kapitel som beskriver tidigare OSCE och handläggning (en sammanfattning av bedömningsprotokoll från lärosäten i Sverige, om du inte vill sammanfatta allt själv). Kostar under 100kr per månad, i princip motsvarar detta vad som står i tidigare OSCE-protokoll så detta är absolut ingen nödvändighet men kan vara ett bra stöd om man är villig att lägga en slant på det. Det finns även en del material som är tillgängligt gratis, exempelvis som här. Finns även fler bra resurser som jag sammanfattat i det tidigare inlägget om OSCE.

Här är exempel på hur mina flashcards inför T7 kirurgi-OSCE såg ut:

Utförande

 • Det är viktigt att hålla lugnet och inte låta stressen bli panik. Hur du gör detta vet du nog bäst själv. Man kan vara väldigt kreativ i hur man gör det och försöka tills man hittar det som fungerar för en. Låtsas att du är i en riktig situation eller på en filminspelning av Grey’s anatomy, försök att fokusera på att det är roligt att få testa sina kunskaper praktiskt. 
 • Läs instruktionen noga. Ibland kan det vara fördelaktigt att läsa frågan eller uppgiften först, innan man läser bakgrunden (om denna finns). Då får man en uppfattning om vad det handlar om och vad i bakgrunden som är viktigt.
 • Arbeta systematiskt på samma sätt som du tränat
 • Tid över? Tänk igenom vad du gjort och om du har missat något. Denna stund kan vara ganska obekväm så här är det extra viktigt att inte stressa.
 • ”Ignorera” handledaren. Tänk inte på att handledaren är i rummet, ffa när det finns patient eller docka (kan bli svårt om handledaren spelar patient). De får inte hjälpa dig eller säga så mycket öht. Detta kan göra att man känner sig lite osäker när man tittar på handledaren och inte får bekräftelse (vilket man är van vid att få i andra situationer). Försök att titta på handledaren så lite som möjligt och kör ditt eget race som att handledaren inte är där.
 • Nollställ mellan stationer. Tänk inte på hur det gick, du tjänar ingenting på det. Glöm den förra stationen och ta dig an den nya med ett färskt sinne. Även om det kändes skit när du kommer ut från en stationen, betyder detta inte nödvändigtvis att du blir underkänd på stationen. Även om man inte kommer fram till en diagnos eller rätt svar får man poäng för mycket annat.

Om du frågar mig är OSCE är den absolut roligaste examinationsformen , så glöm inte att ha kul! Stort lycka till!

Kira, läkarstudent

Kira, läkarstudent

Välkommen till studentbloggen! Jag heter Kira, är 24 år och går termin 10 på det 5,5-åriga (gamla) läkarprogrammet. Den här terminen är den näst sista för mig och vi läser pediatrik samt gynekologi/obstetrik, vilket är passande kurser då jag själv balanserar livet som läkarstudent och nybliven förälder.

0 kommentarer

Relaterade inlägg