OSCE på läkarprogrammet

Objective Structured Clinical Exam (OSCE) är en praktisk examination som återkommer under läkarprogrammet. Termin 6 hade vi vår första OSCE som en del av kursen klinisk medicin, termin 7 kommer vi att ha en till OSCE och det nya 6-åriga läkarprogrammet kommer att ha en redan termin 4. 

Hur utförs OSCE? Det finns ett antal (vi hade 6) stationer (rum). Utanför rummet får man först en kort bakgrund och information om vad man ska göra inne på rummet. Inne på rummet finns en patient, docka eller skådespelare och en examinator som bedömer. Inne på rummet hade vi 6 minuter på oss att utföra vår uppgift. Stationerna kan se väldigt olika ut men är ofta återkommande. Här kommer några exempel på stationer vi hade:

 • ABCDE – här simuleras ett akutfall där du ska handlägga enligt ABCDE, åtgärda eventuella problem (ex låg saturation – ge syrgas), diagnosticera och behandla. 
 • Diabetesfot – på diabetesårskontroller görs alltid ett fotsatus. Här skulle vi utföra ett fotsatus på en docka.  

Examinatorerna har en bedömningsmall där du får poäng för olika delmoment av mötet. Exempelvis kan du få poäng för att du presenterar dig, ställer en viss fråga eller undersöker korrekt. Gamla bedömningsprotokoll finns, dessa kan man kika på för att få en uppfattning om hur och vad som bedöms. Man får även ha med sig ett litet papper att anteckna på. Här kommer några tips…

 • Presentera dig alltid med namn och yrkesroll
 • Gå på övnings-OSCEn som erbjuds
 • Träna på att utföra undersökningar strukturerat, följ samma struktur även när du utför examinationen
 • Stressa inte, försök hålla lugnet. Vid de första stationerna då jag var som mest nervös skrev jag ner punkter utanför rummet som jag inte skulle missa när jag väl gick in. Detta för att undvika ett eventuellt hjärnsläpp inne på rummet. När jag fortsatte med resterande stationer tyckte jag inte att det behövdes.
 • Innan examinationen och när man väntar mellan stationer brukar jag i förväg ha tänkt ut något jag kan tänka på som är helt orelaterat till examinationen. På så sätt kan jag gå tillbaka till att tänka på detta vid eventuell väntan istället för att tänka på examinationen och stressa upp mig. 
 • Håll koll på vid vilka tillstånd du behöver kunna exakta doser och se till att kunna dom, ett av dessa tillstånd är anafylaxi som kom på vår OSCE och då behövde vi ange dos, administreringssätt och administreringslokalisation för adrenalin. 
 • Ha koll på de viktigaste fallen som ofta återkommer

…och resurser

 • hypocampus.se har guider för OSCE i både internmedicin och kirurgi. Här finns sammanfattningar som täcker vad som tidigare har kommit, vad som bedöms och vad det är man måste kunna. Kostar men en del finns gratis.
 • Geeky Medics & Drs Manual har OSCE-videor på YouTube där de demonstrerar olika moment som kan komma att examineras
 • Titta på gamla bedömningsmallar 
 • Äldrekursare har ofta sammanfattningar och/eller tips – hör dig omkring

HÄR kan du läsa ett till inlägg med fler tips för OSCE!

Kira, läkarstudent

Kira, läkarstudent

Välkommen till studentbloggen! Jag heter Kira, är 24 år och går termin 10 på det 5,5-åriga (gamla) läkarprogrammet. Den här terminen är den näst sista för mig och vi läser pediatrik samt gynekologi/obstetrik, vilket är passande kurser då jag själv balanserar livet som läkarstudent och nybliven förälder.

0 kommentarer

Relaterade inlägg