Hur du kan förbättra ditt minne med hjälp av Loci metoden

Som en student som följer en utmanande resa genom psykologprogrammet vet jag hur viktigt det är att kunna minnas och assimilera stora mängder information. En av de värdefulla färdigheterna vi lär oss under programmet är konsten att memorera. Idag kommer jag dela med mig en kraftfull verktyg som vi lärde oss under T3 och som har hjälpt mig att memorera bättre, nämligen Loci metoden. Så låt oss utforska den lite närmare.

Den ultimata guiden för att lyckas med Loci metoden:

Välj en minnesplats:

Första steget är att välja en plats du är väldigt bekant med det kan exempelvis vara ditt eget hem, gymmet, ett kaffe eller en annan plats som du kan tydligt föreställa framför dig. Det viktigaste i detta steg är att du lätt kan få gå igenom denna plats i ditt sinne.

Skapa en mental walkthrough:

Nu ska du försöka gå igenom din minnesplats i ditt sinne. Välj en specifik rutt som du kommer att alltid följa varje gång. Du kan exempelvis gå först genom toan, vidare till köket, sedan sovrummet och till sist in i vardagsrummet.

Associera ord till platser:

Ta listan med ord eller en text till en presentation som du vill komma ihåg och koppla varje ord/ paragraph till en specifik platts i din minnesplats. Ju mer livlig och minnesvärd koppling är desto bättre kommer det vara för dig att komma ihåg informationen.

Gå genom platsen i din tanke:

Nu ska du gå igenom din minnesplats mentalt enligt den rutt som du tidigare har bestämt. Vid varje plats ska du stanna och se orden/ paragrafen som är kopplade till denna plats. Försök att föreställa dig det så tydligt som det går och använd alla dina sinnen för att göra det så levande som möjligt.

Repetera ovh öva:

Upprepa detta mentala promenad så många gånger som du behöver för att säkra minnet. Ju fler gånger du övar, desto starkare kommer minneskopplingarna bli. Och desto lättare kommer du komma ihåg informationen.

Återkalla information:

När du behöver komma ihåg informationen, följ bara din mentala rutt och leta efter de kopplade orden på varje plats. Genom att återuppleva kopplingarna kommer du på det här sättet att kunna återkalla listan i rätt ordning.

Men nu kanske du undrar hur kan detta hjälpa en att komma ihåg saker bättre, så låt mig försöka förklara för dig lite kort varför detta kan förbättra ditt minne.

Skillnaden mellan Loci metoden och andra enkla upprepningstekniker är att den utnyttjar associationer och relationer mellan redan befintlig och ny information. Så istället för att bara memorera fakta i en enkel form använder metoden hjärnans förmåga att skapa rika och detaljerade mentala bilder kopplade till platser du är bekant med. Genom att skapa kopplingar mellan redan existerande information och nya fakta blir inlärningen mer meningsfull och minnesvärd.

För att förtydliga, tänk dig att du använder Loci metoden för att memorera en lista över matvaror. Istället för att bara upprepa orden, du hittar en koppling och du associerar varje matvara med en specifik plats i ditt hem. Till exempel, du tänker på äpplen i köket, mjölk i kylskåpet och bröd på köksbordet. Genom att skapa dessa mentala bilder och kopplingar till platser du känner väl, förstärker du dina redan befintliga minnen och underlättar åtkomsten till informationen när du sedan behöver den. På detta sätt blir inlärningen djupare och minnesprocessen effektivare.

Nu när du har fått en överblick över Loci metoden utmanar jag dig att prova den i praktiken med något enkelt i din vardag. Nästa gång du handlar, försök koppla samman din matlistan med platser i ditt eget hem. Utmana dig själv att visualisera varje matvara med en specifik plats och sedan kolla hur mycket du faktiskt kan komma ihåg när du väl är i butiken.

Så lycka till med din utmaning och jag hoppas att vi ses på nästa blogg igen!

/Daniela

Daniela, psykologstudent

Daniela, psykologstudent

Frågan om varför vi beter oss som vi gör växte allt mer med tiden och enda möjligheten att få svar på mina frågor var att studera psykologi! På bloggen kommer jag göra mitt bästa att inspirera er framtida studenter att aldrig ge upp era drömmar. Utöver detta kommer jag bidra med en inblick i psykologprogrammet och studentlivet på KI.

0 kommentarer

Relaterade inlägg