Hur kan en praktikdag se ut?

Förutom plugg och studentaktiviteter så är ju praktiken en väldigt stor del av studietiden. I mitt förra inlägget fick ni följa med mig under en vecka med en massa tentaplugg där momentet var talflytstörningar, vilket var det sista som skulle göras teorimässigt inför denna VIL-period. Praktiken har lite olika namn beroende på program men på logopedprogrammet så kallas den för verksamhetsintegrerat lärande, VIL. Under termin 4 har en den första praktikperioden med inriktning Tal- och språkstörningar hos barn och ungdomar. Nu har jag snart bara en vecka kvar av min andra VIL-period på logopedprogrammet.

Denna period är för många i min klass uppdelade på 2 olika platser. Praktiken sträcker sig över 4 veckor men är 15 dagar totalt. 6 dagar är ägnade åt talflytstörningar och 9 åt röststörningar. Övriga dagar är till för VIL-seminarium eller för att genomföra uppgifter i kursen professionell utveckling som ligger parallellt. Eftersom alla i klassen har olika placeringar och tiderna kan variera från dag till dag så ser nog allas dagar, men jag tänker att ni ska få ett hum om hur det kan se ut… Häng med mig och min kursare Linnea på en praktikdag!

En ”vanlig” dag vid talflytstörningar:

  • 8:00 – Ombytta och klara för att gå och prata med handledare och få reda på dagens upplägg och besök.
  • 08:00-11:00 – Inbokade besök med patienter. Antingen får vi auskultera på vår handledare eller ta delar utav besöket själv under handledning, eller ta ett helt besök själv. Om min kursare har hand om besöket sitter jag oftast med under besöket och tar anteckningar. Här någonstans finns det även tid för det obligatoriska förmiddagsfikat!
  • 11:00 – Timmen innan lunch kan vara patientbesök eller så får vi här skrivtid. Antingen påbörjar vi då journaler från morgonens besök, färdigställer tidigare journaler eller planerar kommande besök och läser på om patienterna.
  • 12:00 – Lunch.
  • 12:45 – Träffa handledaren igen för att diskutera journalskrivning, kommande besök eller bara reflektera kring förmiddagen. Reflektionerna kan innehålla allt från att tänka hur ens egna besök gick, vad min kursare gjorde bra under sitt besök, bedömning och vilken typ av eventuellt kommande behandling eller fräscha upp teori som en tidigare läst för att kunna besvara eventuella frågor från patienten eller dess anhöriga.
  • 13:00 – Patientbesök.
  • 14:00-16:00 – Eftermiddagstiden kan variera väldigt mycket. Antingen får vi ytterligare skrivtid här för journaler och planering av framtida besök, eller så är det ytterliga patientmöten. Patientbesöken kan vara allt mellan ett nybesök med patienten själv eller dess vårdnadshavare, bedömning, behandlingsbesök, återbesök med uppföljning kring behandling, återgivning, gruppbehandling… Ingen dag är den andra helt lik såklart!
Redskap för en stamningbehandling. Spel för att träna taltekniker och ett stamningsträd där patienten får rita sitt egna för att beskriva sin stamning.
  • 16:00 – Patientbesök.
  • Ca 17:45 – Avslutande reflektioner kring dagen tillsammans med handledare och kort diskussion om kommande dag eller efterföljande vecka och uppdelning av besöken.
  • Ca 17:15 – Hemgång!

Praktiken för röststörningar skulle jag säga har ett väldigt likt upplägg. Det som skiljer de åt är att vi har färre besök på röstpraktiken. Jag tycker att det har varit väldigt skönt att få testa på båda delarna. Att ha många patienter är roligt, få testa att ha många bollar i luften och snabbt kunna växla om från besök till besök. Men det är samtidigt extremt bra att få ha färre patienter om dagarna för att kunna planera mer samt kunna följa de på ett annat sätt. Jag skulle också säga att jag har behövt ha mer tid på just röstpraktiken för planering då ett besök kan bestå av ett flertal olika moment… Sen har vi ju lärt oss att allt inte går att förbereda sig på såklart. Du vet aldrig vilken person du möter i väntrummet.

Allt gott!

//Filippa, logopedstudent

Filippa, Logopedstudent

Filippa, Logopedstudent

Mitt namn är Filippa och jag läser termin 6 på logopedprogrammet. Att kunna kommunicera med vem som helst när som helst är en självklarhet för de flesta av oss. Jag vill kunna hjälpa och stärka individers kommunikationsförmåga där den är bristfällig eller helt uteblir, och därför valde jag att börja plugga till logoped. På bloggen kommer ni att få insikt i hur det är att vara student på logopedprogrammet men även hur studentlivet allmänt ser ut vid karolinska institutet. Vi hörs!

0 kommentarer

Relaterade inlägg