Kulturella möten ger nya perspektiv i utbildning och forskning

English version below

Det är ett verkligt privilegium att dagligen kunna träffa och prata med alla inspirerande och kreativa studenter och kollegor här på Karolinska Institutet.

Under hela studietiden, särskilt under de praktiska momenten, jobbar vi för att våra studenter ska lära sig att se varje patient som en komplex och unik individ med många förmågor och roller i livet.

Såväl våra studenter som alla KI-anställda är, på ett liknande sätt, mångfacetterade personer med både synliga och osynliga gåvor och talanger

KI:s kulturdag

Därför ser jag verkligen fram emot att välkomna studenter och personal till KI Culture and Creativity Day (KI:s kulturdag) tisdagen den 2 oktober i Aula Medica. Under två intensiva och spännande timmar kommer vi att kunna ta del av kultur, underhållning och uppträdanden. Arrangörer är KI: s kulturråd och tillsammans med Medicinska föreningen. Deltar gör bland andra KI-medarbetarna Armita Golkar, Ola Hermanson, Fredrik Ullén och Mats Lekander tillsammans med studentmusikgrupper.

Ruben Östlund och Anders Hillborg

Jag är också glad att välkomna våra särskilt inbjudna gäster, filmregissören Ruben Östlund, (bl a skapare av den prisbelönta filmen The Square) och kompositören Anders Hillborg. De kommer att samtala om interaktionen mellan vetenskap, sociala erfarenheter och kreativa processer. Jag kan redan utlova en spänstig, viktig och tankeväckande konversation.

I programmet ges också jag möjligheten att dela med mig av mina tankar om KI:s kultur, våra gemensamma värderingar och den betydelsen av kreativt tänkande för både utbildning och forskning.

Efter programmet kommer det att finnas gott om tid att mingla över förfriskningar samt njuta av konstverk, fotografi och musikalisk underhållning av studenter och personal, både i Aula Medica och senare på en pub på Medicinska föreningen.

Oväntade möten

Musik, konst och kulturella utbyten säger inte bara något om vilka vi är som individer, utan kan också lyfta fram vår gemenskap; oväntade kulturella möten kan ge inspiration och utmana våra vetenskapliga perspektiv. Den 2 oktober hoppas vi stimulera till nya sätt att möta varandra och nya sätt att tänka på medicinsk vetenskap, utbildning och mänsklig samverkan genom den utökade blick vi får via kultur och kreativitet.

Alla anställda och studenter på KI är välkomna (var noga med att anmäla dig i förväg).

 

Cultural conversations give new ways of thinking about education and research

One of the best things about working at Karolinska Institutet is the privilege of interacting every day with a wide range of inspirational and creative students and colleagues.

Throughout their studies, and particularly during their practical training, we strive to instill in students the ability to see each patient as a whole person –  a complex and unique individual with a wide variety of abilities and roles in life.

I view our talented KI colleagues in a similar way – as multifaceted individuals with visible and invisible gifts and talents that contribute to making them who they are.

KI Culture and Creativity Day

For this reason, I’m particularly looking forward to welcoming students and staff to KI Culture and Creativity Day on Tuesday, October 2 in Aula Medica. The two-hour program, organized by KI’s Cultural Council and Medical Student Union, will include entertainment and contributions by KI staff members Armita Golkar, Ola Hermanson, Fredrik Ullén, and Mats Lekander, along with student musical groups.

Ruben Östlund and Anders Hillborg 

I’m also excited to welcome our invited guests, film director Ruben Östlund – creator of the award-winning film The Square – and musical composer Anders Hillborg, for thought-provoking conversations on the interaction between science, social experiences and creative processes.

The afternoon program will also give me the opportunity to share my own thoughts on KI’s culture, our common values and the critical importance of creative thinking in education and research.

After the program, there will be plenty of time to mix and mingle over refreshments while enjoying artwork, photography and musical entertainment by students and staff, both in Aula Medica and later in a pub event hosted by the Medical Student Union.

New ways of seeing

Music, art, and cultural conversations not only reveal who we are as individuals, but can also highlight our common connections, provide unexpected inspiration and challenge and add to our scientific perspectives. On October 2, we hope to stimulate new ways of seeing one another, and new ways of thinking about medical science, education and the human experience through the lens of culture and creativity – as we each experience it.

All employees and students at KI are welcome (be sure to register in advance).

 

0 comments

Related posts