Satsa på barnen – investera i framtiden

I går hade jag förmånen att välkomna Generation Pep – en organisation som startades 2016 på initiativ av Kronprinsessparets Stiftelse – till en heldag med workshops och seminarier här i Aula Medica på Campus Solna: Pep Forum 2018.

Med bland andra kronprinsessparet aktivt medverkande, diskuterade deltagarna olika sätt för att stärka och förbättra barns levnadsvanor och bryta den trend som finns av ökad ojämlikhet när det gäller levnadsvanor mellan olika grupper av barn. Läs gärna mer om eventet på KI:s webbplats.

Generation Pep arbetar tillsammans olika utvalda aktörer och partner från ideell, offentlig och privat verksamhet för det gemensamma målet att alla barn i Sverige ska ha både möjlighet till och motivation för att leva ett aktivt och hälsosamt liv.

Självklart och viktigt område

För Karolinska Institutet är det här ett lika självklart som viktigt område och vi har samarbetat med Generation Pep sedan start. KI har mycket att bidra med i det här sammanhanget. Först och främst med kunskap och data naturligtvis, men också genom att sprida en större medvetenhet om den särskilda betydelse som barns och ungas hälsovanor har i dag och – framförallt – på sikt. Detta gör vi till exempel genom att ta upp de här perspektiven i samband med våra medicinska utbildningar.

Goda vanor grundläggs tidigt – och det gäller tyvärr också de mindre goda vanorna. Studier visar att bara tre av tio barn rör sig så mycket som de borde för att må bra. Det är också alldeles för få unga som äter på det sätt som rekommenderas. Tillräcklig fysisk aktivitet och en god kosthållning gör att barn mår bra både fysiskt och psykiskt, orkar mer och kan tillgodogöra sig skolan bättre.

Mer ojämlik

Rapporter från bland annat Folkhälsomyndigheten visar att fördelningen av god hälsa blir allt mer ojämlik i Sverige – och detta gäller inte minst barn och unga. Födelse- och uppväxtplats, kön och föräldrarnas utbildningsnivå är några av de faktorer som spelar stor roll för hur vi utövar fysisk aktivitet och skapar våra kostvanor. Mer data om detta finns till exempel i den stora enkätundersökningen Skolbarns hälsovanor.

Med tanke på denna utveckling är det viktigt med motkrafter och med ett aktivt förhållningssätt från många krafter och aktörer i samhället. Universitet och högskolor har självklart en viktig roll att spela här och jag ser fram mot ett fortsatt gott samarbete med Generation Pep och kronprinsessparet i denna viktiga fråga.

Att satsa på våra barn är att investera i framtiden.

Kronprinsessparet fick själva pröva på lite fysisk aktivitet under Generation Pep Forum 2018 i Aula Medica i går. Foto: Stefan Zimmerman

 

0 comments

Related posts