Studentmanifestet: ett utmärkt initiativ som bör inkludera universiteten

För en vecka sedan skrev jag ett inlägg här på bloggen som handlade om att studenter har stora möjligheter att påverka. Min poäng vara bland annat att studenter – och lärosäten – inte bara passivt  ska anpassa sig till hur samhället och arbetsmarknaden förändras; Vi ska vara drivande i förändringen.

Med den bakgrunden kändes det därför extra roligt och inspirerande att läsa DN Debatts huvudartikel i måndags morse: “Vi kräver klimatansvar av våra framtida arbetsgivare“. Studenter från olika universitet och högskolor runt om i Sverige, däribland Theodor R Ohlsson på KI:s läkarprogram, kräver att landets arbetsgivare ska ta en större och mer aktiv roll i omställningen mot ett mer hållbart samhälle. De menar bland annat att den generation studenter som nu finns på våra lärosäten på ett helt annat sätt än tidigare är medvetna om den utmaning vi står inför när det gäller hållbar utveckling och hotet från klimatförändringarna:

“Vi är övertygade om att företag som tar en ledande roll i omställningen kommer vara mest framgångsrika i att rekrytera denna generations studenter. Vi hoppas och tror att våra framtida arbetsgivare lyssnar på oss och tar vår oro på allvar”, skrev de bland annat i DN-artikeln. Läs mer i Läkartidningen, som också intervjuat KI-studenten Theodor R Ohlsson.

Studentmanifestet

Undertecknarna har tagit initiativ till “Studentmanifestet“, ett upprop riktat till landets studenter “för ett ekologiskt uppvaknande”. Ursprunget är ett franskt initiativ, där omkring 20 000 studenter skrivit under ett motsvarande manifest. Totalt har nästan 27 000 studenter anslutit sig att underteckna manifestet, bara i Sverige har sedan i måndags cirka 2 000 studenter skrivit på.

Det här studentinitiativet är ett utmärkt exempel på det som jag gav uttryck för i torsdags. Dagens studenter ska inte sitta still och passivt anpassa sig efter trender i samhället eller på arbetsmarknaden. Det ska inte heller högskolor och universitet göra. Tillsammans tar vi fram ny kunskap och det är faktiskt vår plikt att utifrån vetenskap och evidens i möjligaste mån påverka samhällsutvecklingen; att vi tillsammans stärker ett långsiktigt hållbart samhälle utifrån FN:s Agenda 2030.

Utmärkt initiativ

Studentmanifestet är med andra ord ett utmärkt initiativ. Jag skulle till och med vilja uppmana studenterna att gå ännu längre: Ställ också krav på lärosätena! Det är min övertygelse att världens universitet i framtiden inte enbart kan förlita sig på att rekrytera toppstudenter genom att prestera excellent utbildning och forskning. Det måste också till andra skäl. Bland dem är att ett lärosäte har en uttänkt strategi för hållbarhet.

Det är bland annat utifrån detta perspektiv som KI nu intensivt arbetar med vår nya Strategi 2030. Målet är att vi ska kunna fatta beslut om denna i början av nästa år. Det blir ett oerhört viktigt steg på KI:s väg mot att skapa en sammanhållen och genomtänkt agenda för en hållbar hälso- och sjukvård.

Hälsofrågornas viktiga roll

I detta sammanhang vill jag återigen lyfta hälsofrågornas viktiga roll. 2015 års Lancet-kommission Health and Climate Change betonade att “tackling climate change could be the greatest global health opportunity of the 21st century”. Läs gärna också en kommentar i British Medical Journal (BMJ Global Health) om universitetens viktiga roll i arbetet med hållbarherhetsmålen: It is time for academic institutions to align their strategies and priorities with the Sustainable Development Goals.

Låt mig även påminna om det kommande arrangemanget lördagen den 30 mars nästa år som KI genomför tillsammans med Göteborgs Universitet, Chalmers och Kungliga Vetenskapsakademien: ”Rethinking Higher Education: Inspired by the Sustainable Development Goals”. Konferensen kommer att hållas här i Aula Medica på Solna campus. Save the date.– mer information kommer!

 

0 comments

Related posts