Biomedicum utsedd till “Årets bygge”

Det är med både glädje och stolthet som jag kan konstatera att Biomedicum utsetts till Årets bygge av byggbranschen. Priset är prestigefullt och högt aktat och i motiveringen nämns bland annat att “vinnaren av Årets Bygge 2019 har lyckats med ett komplicerat och omfattande projekt”. Särskilt roligt är det att man lyfter fram betydelsen av samverkan i motiveringen. Just samverkan är nämligen en av de grundläggande idéerna med byggnadens utformning karaktär: Att den ska bjuda in till samverkan, samarbeten och möten över disciplingränser och sektorer och på så sätt initiera kreativitet och utveckling.

Överhuvudtaget är det roligt att uppmärksamheten kring Biomedicum fortsätter, trots att det nu gått en tid sedan vi flyttade in i byggnaden vid Solnavägen. Häromveckan läste jag ett längre reportage om huset i tidningen Byggfakta Sverige, som är landets största byggtidning och som når ut brett till beslutsfattare och andra nyckelaktörer inom sektorn.

Många infallsvinklar

Den som följt hela projektet vet att det finns många infallsvinklar när det ska beskrivas. Det är en av de största forskningsbyggnaderna i Sverige, fylld med modern teknik och infrastruktur som ska säkerställa inte bara forskningsmöjligheter i absoluta världsklass utan också en helt annan nivå på säkerhet och arbetsmiljö än tidigare. Biomedicum kombinerar också två tämligen unika företeelser under projekt- och byggperioden: Den blev både billigare än budgeterat – och färdigställd snabbare än planerat.

Överhuvudtaget har KI under den senaste tioårs-perioden genomfört investeringar i lokaler som motsvarar motstycke i modern tid och som också sticker ut när vi jämför oss med andra lärosäten inte bara i Sverige utan också internationellt. Under 2018 flyttade 60 procent av KI:s medarbetare och 80 procent av vår experimentella grundforskning in i våra nya och moderna lokaler i både Solna och Flemingsberg. Genom Biomedicum och alla övriga satsningar på nya lokaler står KI mycket väl rustat att möta både dagens och morgondagens behov och krav på faciliteter. En fungerande infrastruktur och en funktionell och säker arbetsmiljö är absoluta förutsättningar för att kunna fortsätta och ytterligare utveckla KI:s experimentella grundforskning.

Inte utan uppoffringar

Flytten till Biomedicum har inte skett utan uppoffringar och kritik. Bland annat har det lett till högre kostnader i form av hyra.  Förflyttningen till nya lokaler, med den medföljande förändringen i hyran, har orsakat problem såväl på KI:s campus Solna som på campus Flemingsberg. Vi har fortfarande en del tomma utrymmen som driver upp den totala kostnaden för universitetet och som vi nu arbetar hårt för att hitta en lösning för.

I det här sammanhanget vill jag påminna om vad vi faktiskt gjort för att minska kostnaderna och underlätta övergången till nya lokaler i Solna och Flemingsberg (läs gärna också ett tidigare blogginlägg om detta):

  1. Enligt den ursprungliga planen skulle hyrorna ha ökats med 100 kronor per kvadratmeter 2019, men de kommer att förbli på samma nivå som 2018. Vi har också ändrat systemet så att alla gemensamma utrymmen, oavsett om de ligger nära laboratorier eller någon annanstans, nu har en faktor på 1,0. Det betyder lägre hyresnivå för grupper verksamma i våra laboratorielokaler. Dessutom har jag beslutat att centralt täcka kostnaderna för vissa gemensamma områden i Biomedicum, ANA Futura och NEO år 2019 (till exempel FM-arealen i Biomedicum plan 2). Även kostnaden för de tomma lokaler som kan delas upp för uthyrning till externa intressenter kommer att täckas. Dessutom kommer de gemensamma utrymmena på plan 10 i Biomedicum att bli tillgängliga för alla på KI och därför finansieras med centrala medel år 2019.
  2. 20 miljoner kronor per år är avsatt till en fond för experimentell grundforskning
  3. 15,4 miljoner kronor är avsatt för att täcka uthyrda gemensamma utrymmen (2017)
  4. 44,7 miljoner kronor är avsatt för att täcka kostnader för infrastruktur och utrustning (2017)

En mycket stor andel av våra strategiska medel används för att på detta sätt stödja KI:s experimentella grundforskning.

Tillbaka till Biomedicum: Förändringar kan vara svåra. Att flytta experimentell forskning från fem avdelningar i flera byggnader och integrera dem under ett tak är utmanande. Nu är det viktigt att vi fortsätter att fokusera på våra mål och fortsätter att satsa på det här moderniseringsprojektet. Projektet Biomedicum handlar primärt om människorna, forskningen och den utbildning som genomförs här.

Grattis!

Med detta sagt: Grattis och stort tack till Akademiska Hus,  arkitektfirman CF Möller, alla byggare via huvudentreprenören Skanska och de många andra som varot (och är) involverade i Årets Bygge!  När jag blickar framåt ser jag att vårt samarbete med Akademiska Hus kommer att bli allt viktigare för att utveckla våra campus  till nästa nivå:  Ett centrum för världsklassvetenskap och ny teknik som syftar till att lösa grundläggande biomedicinska frågor och förbättra människors hälsa; ett forsknings- och utbildningsmiljö som underlättar interaktioner, samarbeten och delning av erfarenheter, idéer och teknik över vetenskapliga gränser. Det är just denna dynamik som attraherar unga forskare och ger förutsättningar för framgångsrik nyfikenhetsdriven forskning.

Om regeringen dessutom minskar vinstkravet för Akademiska Hus (något den definitivt borde göra) så skapar man ännu bättre förutsättningar för att utveckla Sveriges till en ledande  Life Science-nation.

Och grattis även till oss på KI. Det är en mycket bra känsla att en KI-byggnad utsetts till Årets bygge för andra gången på fem år – 2014 vann nämligen grannhuset Aula Medica samma pris!

Mer om priset kan läsas här. Vi har även lagt ut en nyhet om det på KI:s webbplats.

 

0 comments

Related posts