My heartfelt thanks to students, staff and friends of KI

Svensk version nedan

As we approach the holiday season, I would like to extend my heartfelt thanks to our students, staff and friends throughout the world for your support, perseverance and creative adaptations during this long and extraordinary year.

During 2020 you have shown once again that Karolinska Institutet is not only a university, but also a strong, thriving community that puts people and their health first.

The pandemic has exposed every part of our university to challenges that most of us could never have imagined a year ago – challenges that have required us all to rethink, improvise, maintain physical distance and solve problems, all with the goal of keeping the virus at bay and laying the groundwork for an eventual return to “normality”.  

Many changes

This has taken great responsibility and discipline, and I am mindful of the many changes and sacrifices our community has endured to reduce the spread of COVID-19 and meet the needs of both the healthcare sector and society at large. 

As we process these changes and reflect on the past year, I can also say that I am extremely proud of our collective accomplishments and the speed at which we have come together to address the crisis. Since February, we have experienced an unprecedented shift of personnel to the healthcare sector; reallocated lab personnel, equipment and space to COVID-19 testing and analysis; launched a wide array of COVID-19 research; transitioned much of our teaching and learning to online platforms; taken tremendous responsibility for science-based public communication; and trained over 160,000 healthcare and social service professionals online in hygiene, triage and personal protective equipment usage.

Resolute action

These important contributions were possible in large part due to the resolute action by staff and students throughout KI, to our strong and constructive collaboration with healthcare, government, and higher education partners, and to the generous donations we have received throughout the year. In short, I am truly impressed and humbled by the way our community – and not least our teachers and students – have tackled this very difficult situation.

This notwithstanding, I know that many of us are approaching the holiday season with heavy hearts due to the strain of the year, the separation from family and friends, and the tremendous toll on the society in terms of suffering and social and economic costs.  In times like this, I am especially grateful for KI’s compassionate community. Be sure to continue to reach out and support one another so that we can take on the new year with renewed vigor in anticipation of COVID-19 vaccines and the beginning of our post-pandemic lives.

Take responsibility

What we do now as we go about our daily lives and seasonal traditions – balancing physical distancing with sustaining our relationships – matters a great deal, and will impact both the coming holiday season and our return to campus. Please continue to take responsibility for containing the virus and check KI’s website regularly for COVID-19-related updates.

Finally, I would like to express my sincere support to those of you who are working in the healthcare sector right now. We know what strain you are enduring and what sacrifices you make to do your very best for those that are hard hit by the current pandemic. You are making a tremendous effort in these most difficult of times.

I wish you all a healthy, restful and well-deserved holiday break – and look forward to a brighter 2021.

P.S. I have also recorded a video with season’s greetings. It can be found here.


Ett stort tack till alla studenter, medarbetare och KI-vänner

När vi nu närmar oss helgerna som markerar slutet av året, vill jag passa på att uttrycka mitt stora och djupt kända tack till alla studenter, medarbetare och KI-vänner världen över för stöd, uthållighet och kreativitet under detta alldeles speciella år.

Under 2020 har vi ännu en gång sett hur Karolinska Institutet inte endast är ett universitet och arbetsplats, utan också en gemenskap som vi finns och verkar i tillsammans och som sätter människor, samhället och hälsa först. Pandemin har utsatt oss alla för utmaningar som ni knappast kunnat ana för ett år sedan, utmaningar som krävt drastiska omställningar, improvisationer, snabba problemlösningar och ett nytt sätt att förhålla oss till varandra.  Fysisk distansering blev något som vi alla fick lära oss att praktisera. Allt detta för att klara av krisen och så småningom kunna återgå till det normala.

Stort ansvar

KI:s studenter och medarbetare har tagit stort ansvar och uppträtt disciplinerat och klokt. Det vi tillsammans åstadkommit har också lett till att vi kunnat bidra aktivt till både vården och samhället i övrigt. Jag är oerhört stolt över med vilken obändig kraft och energi KI har ställt upp. Många studenter och forskare har prioriterat om och gjort fantastiska insatser inom hälso- och sjukvården – som periodvis skrikit efter personalförstärkningar. Vi har ställt om stora delar av vår laboratorieverksamhet för att svara på samhällets behov av analys av covid-tester. Vi har inriktat en omfattande del av vår ordinarie forskningsverksamhet till forskning kring viruset och covid-19. Vi har på extremt kort tid gjort om nästan alla utbildningsmoment till distansundervisning. KI-forskare och har tagit ett enormt ansvar för att kommunicera vetenskapligt underbyggd kunskap till allmänhet, politiker och vårdpersonal. Vi har utbildat över 160 000 personer inom vård och omsorg i bland annat basal vårdhygien.

Ställt upp

Denna långa lista kan göras ännu längre och visar hur KI:s studenter och personal beslutsamt och tydligt ställt upp när det behövts som mest. Den visar också vikten av fungerande samverkan med vården, med andra lärosäten, andra forskare, politiker på olika nivåer och med våra donatorer och anslagsgivare och övriga som gjort den här historiska omställningen möjlig.

Jag är mycket stolt, imponerad – och samtidig ödmjuk – för hur hela KI tacklat den här situationen. Samtidigt är jag medveten om att många av oss nu närmar sig de kommande storhelgerna med tunga och kanske också ansträngda hjärtan. Det gångna året har inte varit lätt för någon av oss, det har krävt mycket jobb och det har varit tufft att inte kunna umgås på vanligt sätt med familjer, släkt och vänner. Sådana separationer kommer att bli extra kännbara under de veckor som kommer. Jag vill därför uppmana er alla att fortsätta finnas till hands för arbets- och studiekamrater, stötta och håll kontakten med varandra. KI:s gemenskap är viktigt för många av oss och vi kan alla bidra till den efter förmåga. 

Positiv anda

Snart kommer ett nytt år och det finns anledning att se framåt i en mer positiv anda. Även om många kurvor pekar åt fel håll just nu, så kommer vi att se hur vaccineringarna kommer att ta fart inom kort. Dock det finns anledning att faktiskt tro att den här pandemin kommer att klinga av under det kommande året. 

Fram till dess är det dock viktigt att fortsätta hålla ut och hålla avstånd och att hitta en bra balans mellan fysiska avstånd och att samtidigt kunna upprätthålla stödjande relationer mellan varandra.

Fortsätt kolla webbplatsen

Fortsätt titta in på KI:s webbplats med uppdaterad information och uppträd med stort omdöme även fortsättningsvis – det är särskilt viktigt när helgerna är över och många av oss kanske har planer på att återgå till campus för jobb eller studier.

Slutligen vill jag uttrycka mitt uppriktiga stöd till alla er som arbetar inom vården just nu. Vi vet alla vilken belastning du uthärdar och vilka uppoffringar du gör för att göra ditt bästa för dem som drabbas hårt av den nuvarande pandemin.

Med dessa ord vill jag önska er alla en skön, vilsam och synnerligen välförtjänt ledighet över de kommande helgerna och ett riktigt gott nytt år. Vi hörs igen 2021!

Ps. Jag har också spelat in en video med hälsningar inför nyåret. Den kan ses här.

0 comments

Related posts