Giving Tuesday – tack till alla er som ger stöd till KI:s forskning

På KI arbetar vi varje dag för att uppfylla vår vision om en bättre hälsa för alla. Det är ett viktigt arbete som kräver stora resurser. Mer än två tredjedelar av KI:s finansiering kommer från externa källor, varav donationer från privatpersoner, företag och stiftelser utgör en viktig del. I flera fall har donationer varit direkt avgörande för att ett forskningsprojekt har kunnat bli av. Det är glädjande att se att det finns ett stort engagemang och en vilja att bidra till angelägen medicinsk forskning.

Idag på Giving Tuesday vill jag passa på att uppmärksamma och tacka alla som donerat till KI:s forskning.

Generösa donationer

Under mina år som rektor på KI har jag fått vara med om många generösa donationer till forskningen. I år har vi t ex fått bidrag för att kunna göra större satsningar mot Alzheimer och thoraxkirurgi samt för att starta ett forskningscentrum. Flera forskare har kunnat påbörja och genomföra projekt inom bland annat osteoporos, ALS, anorexi, hjärta-kärl, cancer och depression. Även mer sällsynta sjukdomar, som inte sällan hamnar i skymundan men där forskningsbehovet är stort, har fått stöd genom donationer. Gåvor till medicinska forskningsprojekt vid KI bidrar till att vi kan öka kunskapen om en rad olika sjukdomar och förbättra vården med nya och mer effektiva behandlingar.

Till alla er som varit med och bidragit till KI:s forskning genom åren vill jag rikta ett varmt och hjärtligt tack. Era bidrag gör skillnad!

Vad är Giving Tuesday?

Jag nämnde inledningsvis att det idag är Giving Tuesday. Det är kanske inte alla som känner till historien bakom rörelsen. Giving Tuesday startade 2012 med en enkel tanke bakom: att inrätta en dag som uppmuntrar människor att göra gott. Tanken från början var en motrörelse mot konsumtionsdagar som Black Friday och Cyber Monday. Idag har Giving Tuesday växt till att bli en global folkrörelse som engagerar miljontals människor runt om i världen och som sätter engagemang i centrum och uppmärksammar allt positivt som görs i samhället.

Jag tycker att Giving Tuesday är en dag värd att uppmärksamma, inte endast för att reflektera över våra konsumtionsvanor och hur det påverkar klimatet och jordklotet, utan även för att fundera över hur vi alla kan bidra och skapa värde samt göra något gott för världen.

Är du intresserad av att stödja KI:s forskning?

Oavsett hur någon väljer att stödja Karolinska Institutet så är vi oerhört stolta över det förtroende som det innebär. Genom era gåvor till medicinsk forskning och utbildning gör ni skillnad och tillsammans bidrar vi till en bättre hälsa för alla. Precis som det står i KI:s vision. Är du intresserad av att veta mer hur du kan stödja KI:s forskning kontakta gärna mina kollegor på Development Office.

0 comments

Related posts