Det är med glädje jag kan berätta att Karolinska Institutet vänder uppåt igen efter tre år med sjunkande anseenderesultat i Kantar Sifos nationella undersökning av svenska lärosäten. KI får värdet (TRI*M-index) 45 i årets (2019) undersökning. Det är en ökning från 2018, då KI nådde 36 i motsvarande mätning. Inget annat svenskt lärosäte ökar lika […]

In English below Utan våra medarbetare, forskare och studenter så vore Karolinska Institutet ingenting. Men man kan lika gärna vända på det och säga att forskningsinformationen är vår viktigaste tillgång. Det handlar inte bara om att skydda uppgifter från stöld – vi måste också kunna lita på att informationen är tillgänglig, korrekt och inte förvanskad. […]

Research infrastructure – core facilities and lab environments – is one of KI’s greatest strenghts and we are currently investing heavily in state of the art research environments at both our campuses. Research infrastructure is vital for most higher education institutions and there is a reference group, University Reference Group for Infrastructure, URGI, that includes representatives […]

First of all it was with great excitement I learnt that Dr Yoshinori Ohsumi from Japan was awarded the 2016 Nobel Prize in Physiology or Medicine by the Nobel Assembly at Karolinska Institutet. When the news was revealed by Thomas Perlmann, Secretary of the Nobel Committee for Physiology or Medicine and Professor at Karolinska Institutet, […]