Praktik del 1: på akuten

Under termin 5 på läkarprogrammet gick vi ut på praktik för första gången. Innan T5 har vi bara haft några få dagar per termin då vi gått med läkare på vårdcentral. Praktiken är relaterad till klinisk medicin som vi läser under både T5 och T6. Vi har block om tre veckor där vi varvar mellan att ha praktik och teori.

Vi har tre olika typer av praktikpass på akuten:

 • Larmpass – här går vi med en läkare och ett larmlag som tar emot inkommande ambulanser på akutrum. Alla larm är olika men här får vi se och lära oss om akut omhändertagande enligt ABCDE.
 • Studentmodul – här är vi 2-3 studenter tillsammans (ibland även med ssk-studenter) som med handledning av en läkare tar tillsammans emot våra egna patienter som sökt akuten. Det kan se ut som följande:
  • ta anamnes (ta reda på varför patienten sökt vård) och undersöka patienten
  • vi lämnar patientrummet och uppsöker handledaren för att återberätta samt föreslå vilka undersökningar vi vill göra och differentialdiagnoser vi har i åtanke
  • tillsammans pratar vi med patienten. Handledaren kompletterar med eventuella frågor och undersökningar
  • när vi får svar från prover och undersökningar diskuterar vi diagnos och ev åtgärder (främst behandling och om patienten ska läggas in eller kan gå hem)
  • tillsammans lämnar vi besked till patienten
 • Kardiologmodul – här går vi tillsammans med en kardiolog (hjärtläkare) på akuten och tar emot patienter som sökt för bröstsmärta eller andra kardiella besvär. Vad man får göra kan skilja sig lite från dag till dag och patient till patient men även här kan vi ta egna patienter med handledning som på studentmodulen. Ibland kan de ringa från ett akutrum där det behövs en kardiologkonslut och då går vi dit. Det blir ofta mycket träning i att tolka EKG:n – n¨ågot som alltid är nyttigt.

(Handledaren har alltid huvudansvaret och vi gör ingenting utan att kontrollera med denne först)

Ta arteriella blodgaser och andra typer av prover, tolka EKG och assistera läkaren vid olika undersökningar/behandlingar får vi också ofta göra.

Sammanfattningsvis är det vi studenter gör att träna på läkarens uppgifter – utreda, diagnostisera, behandla (och administrera).

Kira, läkarstudent

Kira, läkarstudent

Välkommen till studentbloggen! Jag heter Kira, är 24 år och går termin 10 på det 5,5-åriga (gamla) läkarprogrammet. Den här terminen är den näst sista för mig och vi läser pediatrik samt gynekologi/obstetrik, vilket är passande kurser då jag själv balanserar livet som läkarstudent och nybliven förälder.

0 kommentarer

Relaterade inlägg