Biomedicinsk analytiker och Biomedicin: Två liknande men samtidigt olika program

Biomedicinska analytikerprogrammet (BMA) och biomedicinprogrammet är de två program som förväxlas ganska mycket, och det kan kanske vara så för att de båda yrkesgrupperna jobbar inom laborationsmiljö. Även fast de båda låter liknande, finns det faktiskt jättestor skillnad mellan de två olika program. Här kommer vissa av de skillnaderna mellan BMA och biomedicinprogrammet för dig som är intresserade av biomedicinriktade utbildningar.

Att få legitimation i slutet av utbildningen

Båda biomedicinska analytikerprogrammet och biomedicinprogrammet på KI tar 3 år och omfattar 180 högskolepoäng (hp). Trots allt liknande mellan dem, blir det lite olika i slutet av utbildningen när man ska ta examen. I slutet av BMA programmet får man biomedicinsk analytikerexamen samt Medicine kandidatexamen, däremot ger kandidatprogrammet i biomedicin endast Medicine kandidatexamen. Vad innebär det då ? Jo, det innebär att de som pluggar till BMA får legitimera sig från socialstyrelsen direkt efter kandidatprogrammet och börja jobba som biomedicinsk analytiker. Å andra sidan, får vi biomedicinare inte legitimation i slutet av programmet och därför väljer de flesta plugga vidare till master-/magisterprogram.

BMA programmet innehåller mycket mer praktiska moment än biomedicinprogrammet

BMA programmet på KI ger dig, som student, möjligheten att kunna välja olika inriktningar: klinisk fysiologi eller laboratoriemedicin; någonting som vi på biomedicinprogrammet inte har. Detta innebär att man har mycket mer praktiska moment på BMA programmet såsom fysiologiska undersökningar (EKG, ultraljud, EEG) direkt på patienten och laborationer samt verksamhetsförlagd utbildning på olika laboratoriemedicinska kliniker (på sjukhus eller vårdcentral).

Däremot har vi mycket mer teoretiska moment och mindre laborationsmoment på biomedicinprogrammet (detta beror förstås på vilken kurs inom programmet man tar då laborationerna varierar ganska mycket mellan kurserna), vilket kan innebära att man får mer föreläsningar, seminarium, workshops, PBL (Problem-based learning) moment osv.

Jobbmöjligheter direkt efter kandidatexamen

Som sagt tar man sin legitimation direk efter BMA programmet i motsatsen av biomedicinprogrammet där man endast får medicine kandidatexamen: alltså inte legitimation. Att kunna legitimera sig öppnar jättestora chansar och möjligheter att börja jobba direkt efter utbildningen, medan biomedicinprogrammet är mer forskningsinriktat program vilket förbereder biomedicinstudenterna att doktorera eller forska inom industri (biomedicin- och läkemedelsföretag) eller akademin (på universitet) efter utbildningen. Detta innebär att de flesta studenter efter kandidatexamen brukar pluggar vidare till master-/magisterprogram för att kunna få jobb.

I slutet kan man säga att båda yrken har båda liknande och olika arbetsmarknader i avseendet på den tiden tas tills man får jobb efter utbildningen.

Behörighetskraven skiljer sig mellan BMA och biomedicinprogrammet

Förutom grundläggande behörigheter som krävs för alla utbildningar på högskolenivå (till exempel engelska 5 eller högre, svenska eller svenska som andra språk 2 eller högre), finns det vissa särskilta behörighetskrav för BMA och biomedicinprogrammet.

BMA programmet kräver följande:

  • Grundläggande behörighet,
  • Biologi 2,
  • Fysik 1a eller Fysik 1b1+1b2,
  • Kemi 2,
  • Matematik 3b eller Matematik 3c eller Matematik C.

Kandidatprogrammet i biomedicin kräver följande:

  • Grundläggande behörighet (med undantag för kravet på svenska)
  • Biologi 2,
  • Kemi 2,
  • Matematik 4 eller Matematik D,
  • Engelska 6.

0 kommentarer

Relaterade inlägg