Att lära sig om hjärnans anatomi och struktur som psykologstudent

Jag går nu min andra termin på psykologprogrammet här på KI och vår första kurs är “Kognitiva processer”. Som ni kan kanske förstå från benämningen så handlar denna kurs om hur vi studerar människans mentala processer såsom uppmärksamhet, perception, minne, intelligens, språk, beslutsfattande mm. 

Men hur kan man studera det, ni kanske undrar? Jo, med hjälp av hjärnan, organet som stödjer dessa mentala processer. Kursen omfattar moment om hur de olika delarna av hjärnan bidrar till olika kognitiva funktioner, om hur en hjärnskada eller sjukdom kan påverka kognitiva funktioner och hur forskare studerar hjärnan för att bättre förstå dessa processer.

Vi fick vi även tidigare på programmet lära oss lite om hjärnan. I “Grundläggande biologi” kursen på T1 fick vi under handledning se en human hjärna. Vilket gav oss en tredimensionell bild av hjärnans struktur där vi fick se formen, storleken samt placeringen av olika hjärnregioner, något som bidrog till en djupare förståelse av hur de olika regionerna i hjärnan bidrar till olika kognitiva funktioner. Denna möjlighet finns tyvärr inte på alla universitet men KI erbjuder psykologstudenterna massa med möjligheter som denna. Lägre ner i inlägget kommer jag berätta lite om ytterligare en möjlighet som vi fick nyligen under kursen ”Kognitiva processer”.  

Vissa av oss psykologstudenter kommer bli experter på hjärnans roll i kognition. Men även för de som inte vill bli experter på det är denna del av psykologin väldigt viktig. Psykologstudenter behöver lära sig om hjärnan eftersom hjärnan är grunden för alla mänskliga beteenden och mentala processer. En grundlig förståelse av hjärnans struktur och funktion är avgörande för att förstå hur och varför individer tänker, känner och beter sig som de gör.

Här är några specifika skäl till varför det är viktigt att lära sig om hjärnan som psykologstudent:

1. Förstå förhållandet mellan hjärnan och beteende: Hjärnan är ansvarig för våra tankar, känslor och handlingar. Genom att studera hjärnan kan psykologstudenter få en djupare förståelse för sambanden mellan hjärnan, beteendet och mentala processer.

2. Förbättra diagnos och behandling: Kunskap om hjärnan kan hjälpa psykologer att diagnostisera och behandla psykologiska störningar och neurologiska tillstånd. Att förstå de underliggande hjärnprocesserna som är involverade i tillstånd som depression, ångest och schizofreni är avgörande för effektiv behandling.

3. Utforska medvetandets natur: Studiet av hjärnan är avgörande för att förstå medvetandets natur, inklusive hur och varför vi uppfattar, tänker och känner som vi gör.

I början av detta inlägg nämnde jag att i denna kurs ingår det även moment där vi får lära oss och själva uppleva hur forskare gör för att studera hjärnan. Idag var en sån dag där vi fick en MRI demonstration!!! 

Vi fick komma in i laboratoriet på Stockholms Universitet och se med våra egna ögon hur en MRI process går till, hur forskarna undersöker en mänsklig hjärna och hur det de ser på en skärm kan vidare undersökas för att förstå de kognitiva processerna! Tyvärr fick vi inte ha våra mobiler med oss så jag kunde inte fota någonting i laboratoriet. Men nedan tänkte jag försöka förklara för er lite kort vad en MRI är och varför är det viktigt att vi som psykologstudenter ska lära oss om det, så att ni kan få en någorlunda bra bild av det.

Magnetic Resonance Imaging (MRI) är en medicinsk avbildningsteknik som använder starka magnetfält och radiovågor för att producera detaljerade bilder av inre kroppsstrukturer. MRI ger detaljerad information om anatomin och funktionen hos organ och vävnader i kroppen, inklusive hjärnan. 

Psykologstudenter kan ha nytta av att observera en demonstration av en MRI eftersom det ger en praktisk erfarenhet av ett av de viktigaste verktygen inom psykologi och neurovetenskaplig forskning. En observation av MRI kan bidra med en insikt och uppskattning för hjärnans komplex anatomi och funktion.

Att observera en MRI demonstration uppmuntrar även oss psykologstudenter att inse vikten av tvärvetenskapligt samarbete mellan psykologer och medicinsk personal, eftersom MRI vanligtvis används inom båda områdena.

Observation av en MRT-demonstration kan slutligen vara en värdefull lärande upplevelse för psykologstudenter eftersom det ger praktisk exponering för ett av de viktigaste verktygen inom psykologi och mer specifikt neuropsykologi, och hjälper till att fördjupa vår förståelse av hjärnans anatomi och funktion.

Sammanfattningsvis att lära sig om hjärnan är en avgörande komponent i psykologisk utbildning och är avgörande för en omfattande förståelse av mänskligt beteende och mentala processer.

Detta moment var något som har inspirerat mig väldigt mycket. Det var en aspekt av psykologin som jag själv inte var så informerat om och ville därmed dela med mig av denna fantastiska upplevelse, så att ni kan få en bredare bild av hur det är att studera psykologi på KI!

Tveka inte att kontakta mig om du har funderingar om psykologprogrammet eller studentlivet här på KI.

Ha det bäst studenter!

/Daniela

Daniela, psykologstudent

Daniela, psykologstudent

Frågan om varför vi beter oss som vi gör växte allt mer med tiden och enda möjligheten att få svar på mina frågor var att studera psykologi! På bloggen kommer jag göra mitt bästa att inspirera er framtida studenter att aldrig ge upp era drömmar. Utöver detta kommer jag bidra med en inblick i psykologprogrammet och studentlivet på KI.

0 kommentarer

Relaterade inlägg