Det nya läkarprogrammet; Termin 4

Hej igen,

En lång men kort sommar senare är det dags att återvända till Campus Solna för Termin 4.

De två första åren på läkarprogrammet benämns ofta preklin då de kommer innan den kliniska verksamheten. Dessa två år bygger en teoretisk grund att stå på. T1 startar med biokemi & utvecklingen från ägg till embryo, följt av anatomi, histologi & neurovetenskap under den andra terminen, och funktion & dysfunktion under den tredje.

Det känns som att vi upptäcker en ännu större helhet med varje kurs.

Att starta T4 innebär att du snart tagit dig till klin. De följande terminerna av utbildningen karakteriseras av praktikplaceringar och teori i praxis. Det är något många läkarstudenter ser fram emot då vi endast fått smakprover av vårdcentralen hittills. Men, vi måste självklart ta oss igenom T4 först.

Den fjärde terminen av det nya läkarprogrammet startar igång med Basvetenskap 6, som fokuserar på mikroorganismer och infektioner. Detta blir en kurs på 7,5 hp och varar därför endast en månad. Basvetenskap 6 inkluderar fyra dagar av laborationer, ett arbete om global hälsa och 6 olika moduler.

  • Modul 1: Allmän mikrobiologi
  • Modul 2: Tropiska sjukdomar & global hälsa
  • Modul 3: Luftvägs- och hudinfektioner & barnsjukdomar 
  • Modul 4: Mag- och tarminfektioner & antimikrobiell behandling 
  • Modul 5: CNS infektioner & sexuellt överförbara infektioner 

Kursen ger alltså en fördjupning inom hälsa i relation till mikroorganismer, men introducerar även konversationer kring etiska och sociala aspekter av global hälsa.

Det blir den sista gången vi har en kurs med titeln Basvetenskap, så som det varit hittills. 

Nästkommande kurs blir Medicinsk diagnostisk med basvetenskaplig integrering. Nu är det dags att förstå hur man ska applicera kunskapen! MDBI, som det också kan förkortas till, kommer täcka resterande tid på terminen och varar 22.5 hp.

Innan sommarlovet fick samtliga studenter ingå i ett sjukhusval mellan Huddinge sjukhus, Södersjukhuset, Nya Karolinska Solna och Danderyds sjukhus. Antagningen siktade på att ge så många studenter som möjligt deras första val i prioriteringen. 

Från och med MDBI splittras klassen upp i fyra. Min förståelse är att majoriteten av föreläsningar och praktikplaceringar kommer hållas på de respektive sjukhusen.

MDBI utvecklar den professionella och kliniska kompetensen och kommer omfatta träning i konsultation, kommunikation, status och undersökning. Så som namnet föreslår, ska kursen skapa ett medicinskt diagnostiskt tänkande utifrån basvetenskapen vi fått från tidigare kurser. För att signalera avslutet på dessa två år kommer även en hel del examinationer hållas. Termin 5 och framåt börjar kurser heta Klinisk Medicin, men nu ska jag inte förhasta mig.

Upplägget förändras en hel del denna termin. Det kan vara obekvämt att avvika från den nu familjära rutinen med klassen, men utifrån min upplevelse av läkarprogrammet så blir allt bara bättre och bättre.

Jag är tacksam över att kunna skriva detta inlägg ännu en gång och längtar efter att göra det på nytt till vår.

Vi ses!

Betul, läkarstudent

Betul, läkarstudent

Hej! Jag går Termin 5 av det 6 åriga läkarprogrammet. Just nu lär vi oss om klinisk medicin. Hör gärna av dig vid frågor.

0 kommentarer

Relaterade inlägg