5 saker jag önskar att jag gjorde när jag började läkarprogrammet

Under programmets gång har jag lärt mig mycket, inte bara kursinnehållet utan även tips och tricks som underlättar studierna. I detta inlägget delar jag med mig av 5 saker jag önskar att jag började göra tidigare under läkarprogrammet.

1. Hitta en studieteknik som passar och fungerar tidigt.

Det är till en början tidskrävande att hitta rätt studieteknik för en själv men i slutändan kommer rätt studieteknik att effektivisera plugget och i slutändan spara tid. Jag gjorde misstaget att inte investera i att hitta rätt studieteknik förrän lite senare under programmet, hade jag haft samma studieteknik från början hade det varit mycket lättare. HÄR kan du läsa om min studieteknik.

2. Investera i bra hjälpmedel för studierna

Jag hade de första åren endast en laptop som jag använde för att studera. När jag flera år senare skaffade mig en stationär dator med stor skärm förändrade det allt. Det blev skönare, roligare och lättare att sitta och plugga. Ju tidigare man skaffar rätt hjälpmedel, desto mer hinner man utnyttja dem. 

3. Strukturera anteckningar så att det längre fram är lättare att hitta gamla anteckningar kring något

Mycket på läkarprogrammet återkommer under senare terminer. Det underlättar väldigt mycket att kunna gå tillbaka i sina anteckningar och repetera det som återkommer. Det sparar även tid. Då är det bra att ha strukturerade anteckningar där det går snabbt att hitta det du letar efter. Jag har sammanfattande dokument från varje kurs där jag med ctrl + F snabbt kan söka i dokumentet och hitta det jag söker. 

4. Börja forska tidigt (om intresse finns)

Att forska är kul och meriterande, det gäller att hitta en grupp man trivs i och ett projekt man har intresse för. Ju tidigare man börja ju mer erfarenhet hinner man samla. Det finns kurser såsom sommarforskarskolan och forskarskola för läkarstudenter som är ett bra sätt att få en fot in. Studenter i Forskning har en databas där man hitta forskare/grupper som är intresserade av en student. HÄR kan du läsa om tips på forskarskolor på KI. HÄR kan du läsa om hur Özer hittade en forskargrupp tidigt under sitt program.

5. Engagera sig i kåren/studentliv

Att engagera sig inom sitt universitet i samband med studierna. Det är både kul och givande. Bland annat är det meriterande när du söker utbyte på KI och när du söker jobb. Det gäller att hitta rätt, dvs hitta det man är intresserad av och trivs med att göra, det som blir en trevlig paus från plugget.

Förhoppningsvis kan något av dessa tips hjälpa dig!

Kira, läkarstudent

Kira, läkarstudent

Välkommen till studentbloggen! Jag heter Kira, är 24 år och går termin 10 på det 5,5-åriga (gamla) läkarprogrammet. Den här terminen är den näst sista för mig och vi läser pediatrik samt gynekologi/obstetrik, vilket är passande kurser då jag själv balanserar livet som läkarstudent och nybliven förälder.

0 kommentarer

Relaterade inlägg