Barnobservationer på logopedprogrammet!

Den 6 mars infaller den europeiska logopedidagen. Under denna dag i år fick jag äran att ta över Karolinska Institutets studentinstagram (@ki_studenter) för att prata om årets tema ”En logopeds roll i akut och intensivvården”, men jag fick även belysa all sorts logopedi och hur logopedprogrammet ser ut här på KI. Under min frågestund där fick jag frågan om vilken kurs jag hittills tyckt varit roligast och mitt svar blev (och fortsatt är) strimman som heter ”Barnobservationer” som löper mellan terminerna 2-7. Det är alltså inte riktigt en självständig kurs utan den går under kurserna ”Professionell utveckling” som vi har en utav varje termin. Detta tänkte jag prata lite mer om i dagens inlägg.

Barnobservationer går ut på att vi under vad som blir 2,5 år följer ett barns utveckling med ett antal observationer per termin (2-3 tillfällen) innehållande olika fokusområden. Exempelvis barnets milstolpar, samspel med föräldrarna, oss studenter, föräldrarnas sätt att kommunicera med barnet, använder de barnriktat tal? Hur ser interaktionen ut i en leksituation? Vem tar initiativ till leken/ interaktionen? Hur utvecklas motoriken? Vad vi inte gjort än är att observera hur en matsituation ser ut, samt hur barnet ter sig i olika miljöer.

Vi börjar alltså i par under termin 2 att ”rekrytera” en familj som har ett nyfött litet barn på bara några veckor som vi sedan följer till att det blir ungefär 2,5 år. I början kändes detta oerhört läskigt. Jag menar att åka hem till en främmande familj för att ställa frågor om deras spädbarn och sitta och observera hur barnet uttrycker sig är inte direkt något man gjort tidigare. I och med att en även går i termin 2 och inte har någon direkt kunskap kring vad saker och ting betyder eller ska resultera i är också något som kan kännas lite jobbigt. MEN, det blir så bra! Jag minns att redan vid första mötet med vår familj och efter det första seminariumet lugnade allt ner sig. Nu ser jag verkligen fram emot vartenda observationstillfälle. Strimman bedöms utifrån inlämningar och seminarium där vi sitter i grupper och diskuterar vad vi sett. I slutet av ”projektet” lämnas ett avslutande arbete in baserat på alla dokumentationer under åren.

Under programmets första terminer läser en kurser som ”tidiga avvikelser i ätande, joller och kommunikation”, ”typisk tal-, språk och läsutveckling”, ”tal och språkstörningar hos barn och ungdomar” osv osv där vi får lära oss om alla milstolpar och stadier som ett barn ”ska” genomgå. Som ni säkert också märkt så tappar man ju en del av informationen efter avslutat moment… Det tillkommer ytterliga information och allt är inte längre lika färskt. Därför är det så otroligt givande att under i princip hela studietiden ha ett barn att ”hänga upp” saker kring. Vilket jag tycker är ytterligare en anledning till att välja just KI.

Har ni något liknande på era program? Tveka inte att höra av er om några fler frågetecken uppstår kring barnobservationerna eller annat smått och gott angående logopedprogrammet eller Karolinska Institutet överlag.

Allt gott!

// Filippa, logopedstudent

Filippa, Logopedstudent

Filippa, Logopedstudent

Mitt namn är Filippa och jag läser termin 6 på logopedprogrammet. Att kunna kommunicera med vem som helst när som helst är en självklarhet för de flesta av oss. Jag vill kunna hjälpa och stärka individers kommunikationsförmåga där den är bristfällig eller helt uteblir, och därför valde jag att börja plugga till logoped. På bloggen kommer ni att få insikt i hur det är att vara student på logopedprogrammet men även hur studentlivet allmänt ser ut vid karolinska institutet. Vi hörs!

0 kommentarer

Relaterade inlägg