Tjäna pengar som KI student

Hej!

Vintertiden närmar sig. De innebär skridskor, varm choklad, tentor och julklappar. För många studenter väcker denna period även tankar om ekonomin.

Läkarprogrammet innebär studier på heltid och det finns delade åsikter om hur mycket man hinner jobba när man studerar. Vissa känner sig bekväma med 10-15 timmars arbete om veckan medan andra jobbar 10-15 timmar per månad. Det handlar helt enkelt om hur mycket tid man personligen känner att man behöver och vill lägga ner på studier, återhämtning respektive arbete.

En riktigt rolig aspekt av att vara student på KI har varit upptäckten av hur man tjänar pengar i rollen som student. Mycket av de arbete man gör blir då integrerat i studentlivet och känns inte riktigt som ett extrajobb.

8 tips på jobb som KI student

  • Digital ambassadör

Jag startar denna lista med att hylla rollen som digital ambassadör. Här ingår studenter som är verksamma på Instagram, Tiktok, Podcasten och Studentbloggen. Dessa är öppna för alla program och annonser läggs upp på KI:s hemsida, vilka länkas i Studentnytt, ett nyhetsbrev som kommer till alla KI studenter var tredje vecka. 

Som digital ambassadör ansvarar vi över inlägg på sociala medier men är även tillgängliga för frågor via mejl. Detta är ett betalt extrajobb men känns som mycket mer än en anställning. Under terminens gång har vi en ”kick-off”, möten och en ”avslutning”. Dessa inkluderar diskussionen där vi tar stöd av varandra, men även spel, bowling, bufféer och andra aktiviteter. 

  • Studentambassadör

Den övergripande gruppen för ambassadörer är rollen som studentambassadör. Detta inkluderar diverse aktiviter som att vara med på SACO-mässan, öppet hus, besöka gymnasier och ta emot studenter på Campus. Här kan man styra själv hur mycket man jobbar. Det är dessutom meriterande.

  • Pedagogiskt stöd

KI erbjuder pedagogiskt stöd varav anteckningsstöd ingår. Detta innebär att en kursare deltar i föreläsningar/seminarier för att sedan dela med sig av sina digitala anteckningar inom 24h till personer som är beviljade detta stöd. För mig sker detta väldigt naturligt då jag hade antecknat på detta vis oavsett. Studenten som delar sina anteckningar får ersättning, vilket gör det tidseffektivt utöver givande.

  • Amanuens

På KI erbjuds jobb som amanuens. Det innebär att du som student är anställd för att hjälpa till med undervisning. Ett ex. på detta är den tredje terminen av läkarprogrammet som inkluderade många seminarier och gruppövningar. När man själv läst klart kursen kan man söka till att bli fysiologi-amanuens och då uppfylla denna roll för nästa kull.

Verksamheter som KTC (Kliniskt Träningscentrum) på de respektive sjukhusen utlyser även tjänster för amanuenser som inkluderar bemanning av reception, medverkan i planering och rollen som HLR instruktör. Genom att delta i undervisningar lär man ut samtidigt som man själv lär sig på nytt.

  • Tutor/supertutor/SAMO

Likt amanuensen kan man som tutor medverka i olika undervisningssituationer och examinationer. Tutorverksamheten fokuserar på anatomi, men inkluderar även kemi och histologi. De är en grupp läkarstudenter i olika roller som håller i lärandemoment för olika program. Läkarstudenter som är tutorer kommer då även i kontakt med fysioterapeut- och tandläkarstudenter. Supertutorn har en mer övergripande roll i verksamheten och deltar i aktiviter som ultraljudsundervisning, medan samordnare arbetar organisatoriskt. Detta är en betald tjänst men är väldigt lärorik, både pedagogiskt och inom de ämnen man repeterar inför passen. 

  • Studera utomlands bloggen

Utöver denna studentblogg har vi även studera utomlands bloggen. Här skriver studenter från olika program om deras utbyten. De kan vara ett roligt sätt att dokumentera minnen och nå ut till en publik samtidigt som man tjänar pengar. Om ni inte vill blogga rekommenderar jag ändå att följa denna som läsare.

  • Stipendier & Forskning

KI har en hel del stipendier. Här kan ni se vårens utlysningar med forskningsbidrag och priser. Kanske har ni tidigare hört om sommarforskarskolan (KISS)? Det är en forskningsintroduktionsskola som välkomnar studenter från flera program. Denna utbildning inkluderar forskning över sommaren, vilket innebär att många inte kan jobba lika mycket som förväntat, däremot får man en summa som kompensation. Det gör forskningskurserna iallafall lite mer tillgängliga. 

  • PIL (alternativt urval)

Det alternativa urvalet är en unik möjlighet för antagning till läkarprogrammet. Om du skrivit provet har du kommit i kontakt med de som bemannar under dagen. Dessa är då läkarstudenter som tar sig ann olika arbetsuppgift, ibland flera år i rad. Då kan man även utvecklas inom organisationen och ta mer ansvar. PIL provet sker två gånger per år och kan vara en god möjlighet för lite ”extraknäck”. 

Att studera ett vårdrelaterat program innebär att det finns en hel del man kan jobba med. Det har bl.a. Kira skrivit om här.

Att däremot jobba på KI som student har varit ett underbart sätt att inkorporera inlärning och socialisering med ekonomi. Kanske skulle ni tycka desamma?

Vi ses!

Betul, läkarstudent

Betul, läkarstudent

Hej! Jag går Termin 5 av det 6 åriga läkarprogrammet. Just nu lär vi oss om klinisk medicin. Hör gärna av dig vid frågor.

0 kommentarer

Relaterade inlägg