Vad kan man jobba med inom vården? #extrajobb

Extrajobb är ett hett ämne. Ska jag jobba eller inte under studietiden? Vad ska jag jobba med? Hur hinner jag allt på ett krävande program? Hur skaffar jag ett extrajobb inom vården? I fyra delar ska jag försöka hjälpa dig få klarhet kring alla frågor du har och inte har om extrajobb som läkar- eller vårdstuderande.

Det är vanligt att som vårdstuderande extrajobba inom vården men det finns även andra jobb som passar bra med studier (i denna serie kommer jag endast att behandla vårdrealterade extrajobb). På läkarprogrammet får man börja jobba som undersköterska efter T5. Detta kan dock skilja sig mellan arbetsplatser och det finns vårdjobb man kan få tidigare också. Jag kommer i detta inlägg berätta om vilka jobb jag har haft, när under utbildningen, mina arbetsuppgifter samt för- och nackdelar.

Hemtjänst

Som vårdbiträde inom hemtjänsten hjälper man äldre med dagliga sysslor de inte klarar av själva. Detta kan vara hygien (av- och påklädning, toalettbesök, dusch mm), förbereda måltider, handla matvaror, städning eller det kunden/patienten behöver. Jag tog mig runt mellan stopp på cykel men det är även vanligt med bil. 

När? Jag jobbade med hemtjänst sommaren innan jag började på läkarprogrammet (hade dock viss erfarenhet av att jobba med patienter). Kraven kan skilja sig mellan olika arbetsplatser.

Avdelningsassistent

Vissa avdelningar på sjukhus har s.k. avdelningsassistenter. I arbetsuppgifterna ingår vanligtvis INTE patientkontakt. Arbetsuppgifterna är relaterade till själva avdelningen, exempelvis kan detta vara att fylla på förråd och se till att det finns tillräckligt av allt material, värma mat till patienter, hjälpa sköterskor med olika ärenden (som inte innebär patientkontakt). Jag hade denna roll under pandemins andra våg före jag började som undersköterska. Då fanns det ett stort behov eftersom sköterskorna oftast var inne på rum i all skyddsutrustning var det vår uppgift att hämta det som behövdes och lämna i slussen in till rummet.

När? Finns ingen generell riktlinje då arbetsuppgifterna inte innefattar patientkontakt, arbetsplatserna kan dock ha egna krav

Skötare inom slutenvårdspsykiatri

Skötare är motsvarigheten till undersköterska inom psykiatrin. Inom slutenvård jobbar man oftast på avdelning. Då är man oftast på avdelningen och umgås med patienterna, går på promenader och är med på andra aktiviteter, sitta vak (då vakar man över en patient hela tiden, ex på grund av suicidrisk), stöttar patienter under läkarsamtal och under vissa undersökningar. En annan viktig del som man även utbildas inom är hur man avleder situationer som potentiellt kan leda till konflikt. Förutom att jobba på avdelning har jag jobbat på ett resursteam som jobbar med externa vak (vak som är på en icke-psykiatrisk avdelning på sjukhuset), då sitter man endast vak.

När? Jag började jobba efter T2 på läkarprogrammet

Undersköterska på avdelning

Att jobba som undersköterska kan se väldigt olika ut beroende på vilken avdelning man jobbar på. På de flesta avdelningarna jobbar man i team tillsammans med en sjuksköterska, teamet har samma patienter på avdelningen och sjuksköterskan leder undersköterskan. Vanliga arbetsuppgifter är omvårdnad, ta kontroller (ex NEWS), ta prover, andra undersökningar (ex EKG), städa rum, se hur patienten mår och uppmärksamma ev försämring. Det sista är väldigt viktigt, som undersköterska är man ofta den som är inne hos patienten mest och därav ofta den första som ser dessa förändringar. På vissa avdelningar kan man behöva delegering (som du kan få på avdelningen efter att du lärt dig och visat att du kan) för vissa saker (ex ta venösa prover), se till att fråga vad som gäller på din avdelning och om du har möjlighet att få delegering.

När? Efter T5 på läkarprogrammet (kan skilja sig åt på olika arbetsplatser och i olika län)

Läkarassistent, Vaccinationsbussen

Som läkarassistent i Sverige kan man jobba på vårdcentral (men inte i Stockholm) eller hos olika vaccinatörer. Jag har nyligen påbörjat introduktionen och ska börja jobba i slutet av mars. Mina arbetsuppgifter kommer att vara att bistå med vaccinationsrådgivning och administrera vaccin. Utbildningen är omfattande, det blir en del extra inläsning men det är definitivt en nödvändig trygghet. Eftersom jag inte har börjat än kan jag inte riktigt lista för- och nackdelar än men några av fördelarna som gjorde att jag sökte jobbet är: bättre lön och arbetstider, mer kunskap om och erfarenhet av vaccination, samt att det finns möjlighet till att avancera till vaccinatör och underläkare.

När? Efter T6 på läkarprogrammet (kan skilja sig åt på olika arbetsplatser)

Vi ses i nästa inlägg där jag kommer att lista 5 anledningar att jobba extra under studietiden!

Kira, läkarstudent

Kira, läkarstudent

Välkommen till studentbloggen! Jag heter Kira, är 24 år och går termin 10 på det 5,5-åriga (gamla) läkarprogrammet. Den här terminen är den näst sista för mig och vi läser pediatrik samt gynekologi/obstetrik, vilket är passande kurser då jag själv balanserar livet som läkarstudent och nybliven förälder.

0 kommentarer

Relaterade inlägg