Vad händer vid en underkänd tentamen?

Jag tror vi är många som känner en enorm press och stress inför examinations formen tentamen… Vad händer om jag blir underkänd? Vad händer om jag även blir underkänd på omtentamen? Att inte få godkänt på allt som skrivs är inte konstigt. Vi studerar i många år, en del kurser eller delmoment kan vara extra tuffa eller en kan ha mycket annat just då som tar upp oerhörd tankekraft. Kort och gott, livet händer och livet kommer emellan ibland, det gör en inte till en dålig student eller framtida logoped i mitt fall.

Så, vad händer om jag misslyckas med en tentamen? Förutom känslan av att det är fruktansvärt segt, inte så mycket. Du anmäler dig till omtentamen helt enkelt. Men antalet gånger en har rätt att få genomgå en examination kan vara begränsad. Om antalet examinationer är begränsade har du rätt till minst 6 examinations tillfällen per enskild examination för att få godkänt resultat (annat gäller för VIL moment). Nytt sen i april i år är att vi själva behöver registrera oss inför examination via Ladok, tidigare utfördes detta utav utbildningsadministratörerna. Du ska anmäla dig senast 10 kalenderdagar innan examinationen och självklart behöver du vara registrerad eller omregistrerad på aktuell kurs. Detta är viktigt att hålla koll på då ett anmält men av någon anledning ej genomfört examinations tillfälle ändå räknas som ett tillfälle.

På de olika programmen kan det kan det vara olika för när varje omexamination ges. På logopedprogrammet om du exempelvis blir underkänt på ordinarie tentamen, samt dess tillhörande omtentamen, ges ej nästa tillfälle förens kursen går nästa gång. Det vill säga när ens yngrekursare gör sin första examination för kursen eller momentet. Om detta sker är det nog många som tror att en inte får fortsätta sina studier, detta är ej fallet. För varje termin får du restera med x antal hp poäng för att bli uppflyttad till nästa termin eller påbörja efterföljande kurs. Om kursen skulle vara en spärrkurs finns undantag i form av dispensansökan som en kan skicka in antingen i januari för att få fortsätta under vårterminen vid beviljad dispans eller i augusti för att få fortsätta under höstterminen. Kraven för varje termin (för logopedprogrammet) finns att hitta på https://utbildning.ki.se/student/logopedprogrammet/studieinformation-och-regler-logopedprogrammet . Detta går även ut som massutskick per student mail från studievägledare i slutet av varje termin med kom ihåg datum samt vilka kurser en behöver ha extra koll på just då. Skulle en inte beviljas en dispensansökan kan en inte bli av med sin plats men man kan behöva pausa sina studier tills man är ikapp och/ eller kurserna ges igen.

Är du orolig eller har individuella frågor angående din studiesituation ska du förstås kontakta studievägledningen!

Med allt det tekniska nämnt vill jag med detta inlägg få sagt att du inte är ensam. Samt att det finns värre saker än en underkänd tentamen, även fast jag vet att det absolut känns så. Jag har exempelvis själv blivit underkänd i delmoment och behövt göra en dispensansökan. Du är inte ensam! Vi är många som inte går igenom en hel utbildning ”felfria”. Och gör du det? Grattis till dig, otroligt bra kämpat. Men det ska inte finnas någon skam i att inte lyckas på första försöket. Försök istället se det som ett extra lärtillfälle, missförstå mig rätt, det är absolut inte ett roligt sätt att få ett till ”lärtillfälle” på, men det är verkligen inte hela världen. Dessutom, ALLT LÖSER SIG! Även fast det inte känns som det just precis vid inrapporterat U i Ladok…

Plugga lugnt och försök hitta en tid i jul för nedvarvning!

Allt gott!

// Filippa, logopedstudent

Filippa, Logopedstudent

Filippa, Logopedstudent

Mitt namn är Filippa och jag läser termin 6 på logopedprogrammet. Att kunna kommunicera med vem som helst när som helst är en självklarhet för de flesta av oss. Jag vill kunna hjälpa och stärka individers kommunikationsförmåga där den är bristfällig eller helt uteblir, och därför valde jag att börja plugga till logoped. På bloggen kommer ni att få insikt i hur det är att vara student på logopedprogrammet men även hur studentlivet allmänt ser ut vid karolinska institutet. Vi hörs!

0 kommentarer

Relaterade inlägg