Vad är AKK?

Kommunikation tror jag vi alla tycker är väldigt viktigt och en mänsklig rättighet. Alla kan inte uttrycka saker och ting verbalt, alltså kommunicera genom att tala, men alla kan kommunicera! Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) är egentligen ett samlingsnamn för alla de verktyg eller sätt en kan tillfoga vid kommunikationssvårigheter. För att göra sig förstådd, men även för att förstå andra. Under logopedprogrammet löper en AKK-strimma genom hela studietiden som tillhör kurserna professionell utveckling. Fokus är alltså på just alternativa kommunikationssätt för att underlätta för personer med exempelvis intellektuell funktionsnedsättning, en förvärvad hjärnskada eller fysiska funktionsnedsättningar att kommunicera.

Det finns en mängd olika former av AKK för att kunna individanpassad hjälpmedlen så mycket som möjligt. Nedan listar jag 3 vanliga former av AKK:

  • TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation) – Tecken som stöd finns för att just stödja, förstärka och tydliggöra talade ord då det alltid används i kombination med talat språk. Det är alltså inte exakt som teckenspråk utan här tecknar man de viktigaste orden i ett yttrande och inte vartenda ord. TAKK används av båda kommunikationsparter och är positivt då det ger tidig tillgång till språk och kräver mindre finmotorik än tal. Det kan också hjälpa samtalspartnern att sänka sin talhastighet vilket underlättar för personen med kommunikationssvårigheter.
TAKK-träning
  • Bildstöd – Kort och gott använder man vid bildstöd, precis som det låter, bilder för att underläta kommunikationen. Bildstöd kan exempelvis vara i form utav scheman (vilket också kan användas som ett kognitivt stöd) eller samtalskartor. Dessa kan göras i alla former och storlekar och kan vara av olika bildslag såsom symboler, tecknade bilder eller egen tagna foton.
Olika former av bildstöd
  • Kommunikationsapp/ talande hjälpmedel – Detta hjälpmedel är också i form av symboler eller bilder men är digitalt på en surfplatta eller mobil. Ett mer högteknologiskt AKK hjälpmedel leder till ett mer flexibelt kommunikationssätt då en exempelvis kan bygga längre meningar och kan få det i talad form av appen. Det finns även med ögonstyrning om personen i fråga har rörelsenedsättningar.

AKK vill jag belysa då det som sagt är viktigt för oss alla att kunna göra oss hörda och uttrycka vår vilja, tankar, känslor osv. Särskilt viktigt är det för oss framtida hälso- och sjukvårdsprofessioner att kunna kommunicera väl med våra patienter, oavsett bakomliggande svårigheter.

Allt gott!

// Filippa, logopedstudent

Filippa, Logopedstudent

Filippa, Logopedstudent

Mitt namn är Filippa och jag läser termin 6 på logopedprogrammet. Att kunna kommunicera med vem som helst när som helst är en självklarhet för de flesta av oss. Jag vill kunna hjälpa och stärka individers kommunikationsförmåga där den är bristfällig eller helt uteblir, och därför valde jag att börja plugga till logoped. På bloggen kommer ni att få insikt i hur det är att vara student på logopedprogrammet men även hur studentlivet allmänt ser ut vid karolinska institutet. Vi hörs!

1 kommentarer

Vad gör egentligen en logoped? - Studentbloggen

Vad gör egentligen en logoped? - Studentbloggen

[…] och träffar patienten samtidigt, för att minska antalet besök för patienten och dess anhöriga. I ett tidigare blogginlägg har jag skrivit om vad AKK är. Ta gärna en kik på det inlägget för att förstå vad för typer av insatser som ofta är […]

Relaterade inlägg