En framtid med god hälsa för världens barn

Trots stora förbättringar på en rad områden – minskad barnadödlighet, bättre tillgång till livsmedel, rent vatten och läkemedel, ökade möjligheter till skolgång – är det en osäker framtid som väntar dagens barn och ungdomar. Listan på samtida och framtida utmaningar kan göras lång: klimatförändringar och dess effekter, miljöförstöring, människor på flykt undan konflikter och krig, ökade ojämlikheter, en allt större påverkan av kommersiella kampanjer som leder till ökad konsumtion av onyttiga livsmedel, mer utsatthet på nätet, ökad psykisk ohälsa bland unga…

För att sätta fokus på ett framtidsperspektiv med barnen i centrum, lanserades i Geneve den 19 februari en gemensam WHO-Unicef-Lancet-kommission: A Future for the World’s Children?

Helen Clark, tidigare premiärminister i Nya Zealand och chef för FN-organet UNDP (United Nations Development Programme), är ordförande i den nya kommissionen tillsammans med Awa Marie Coll-Seck, som tidigare bland annat varit hälsominister i Senegal och som också varit aktiv som expert och rådgivare i olika FN- och WHO-sammanhang. Helen Clark var för övrigt en av huvudtalarna på den stora konferensen KI arrangerade, tillsammans med Göteborgs universitet, Chalmers och Vetenskapsakademien den 30 mars förra året på temat “Rethinking Higher Education – Inspired by the Sustainable Development Goals”.

Rapport

Den nya kommissionen samlar många av världens ledande experter på områden där barn och ungdomar är i fokus, som hälsa, rättigheter, utbildning och miljö. En rapport presenterades på lanseringsdagen: A future for the world’s children? – och målet är nu att på olika sätt få fram barn- och framtidsperspektivet i en global kontext. Bland de som medverkat i arbetet med rapporten finns de båda svenskarna Stefan Peterson och Mariam Claesson.

Kommissionen har enats om några huvudbudskap:

  1. Barns hälsa och rättigheter är hotade. Det handlar t ex om den snabba klimatförändringen, allt starkare kommersiell marknadsföring av skadliga produkter (som söta livsmedel, snabbmat, tobak, alkohol) och en ökad ojämlikhet.
  2. Investeringar i våra barn innebär att vi investerar i vår gemensamma framtid.
  3. Kommissionen uppmanar regeringar, civilsamhälle och enskilda att engagera sig i en global rörelse som sätter barnens livsvillkor i centrum för arbetet med hållbarhetsmålen i Agenda 2030.
  4. Aktiviteter måste skapa förändringar redan i dag – vi har inte tid att vänta. Det gäller alla områden, även minskade utsläpp av växthusgaser.
  5. Även barnen själva måste få plats och utrymme i detta förändringsarbete. De ska bjudas in för att delta aktivt i samtal, möten och konferenser och deras åsikter, tankar och engagemang ska mötas med respekt och tas på stort allvar.

För KI är FN:s hållbarhetsmål och Agenda 2030 högt prioriterade och något vi ständigt återkommer till i Strategi 2030, i vår verksamhetsplanering och i våra aktiviteter. Även frågor som rör barns och ungas hälsa och rättigheter är något vi arbetar mycket aktivt med såväl inom forskning som utbildning.

Ledande roll

Därför är det självklart för KI att ta en aktiv roll när vi nu står inför den svenska lanseringen av WHO-Unicef-Lancet-kommissionens rapport och förslag till aktiviteter och prioriteringar. Den 13 maj kommer rapporten och föreslagna aktiviteter att presenteras och diskuteras  i samband med en större konferens här på KI. Under denna konferens kommer många enskilda medarbetare och institutioner på KI vara engagerade. Jag återkommer här på bloggen med mer information om detta arrangemang, som kommer att involvera många delar av och många medarbetare på KI. Men notera gärna datumet redan nu.

Jag kan också tipsa om att flera KI-forskare, bland andra Tobias Alfvén som koordinerar planeringen av den svenska lanseringen i maj, medverkade i en svensk rapport som behandlade ämnet: Placing children at the centre of the sustainable development goals. Rekommenderad läsning!

 

0 comments

Related posts