A Working Lab Innomedicum: Ny mötesplats för kreativitet och innovation

Under dessa coronatider är det viktigt att se alla de positiva saker som händer på campus. I slutet av förra veckan deltog jag i invigningen av A Working Lab – Innomedicum här på Campus Solna, en ny  mötesplats inom life science. Det är mycket glädjande att den här satsningen kommit till stånd; vi behöver kreativa platser och miljöer där studenter, forskare, profession i sjukvården, företag och start up-bolag kan träffas, utbyta idéer och skapa nätverk. Det är tillsammans, genom fruktbara samarbeten och kreativ samverkan, som nya idéer, innovationer, genombrott och upptäckter görs och skapas.

För mig personligen betyder den här invigningen ett viktigt steg mot den visionen jag har haft sedan jag började som KI rektor för mer än tre år sedan: att vi skulle få ett mer levande och dynamiskt campus där inte minst studenter ser hela kedjan, från forskning till nya bolag, produkter och innovationer som i sin tur ger oss en bättre hälso-och sjukvård. Ny kunskap har självklart ett egenvärde, men är än mer värdefull om den konkret omsätts i något som kan komma samhället till nytta. Det handlar om innovation och implementering och det handlar om KI:s centrala vision: att verka för en bättre hälsa för alla.

Stärka samverkan

Karolinska Institutet arbetar strukturellt på att stärka den här formen av samverkan. En grundtanke med vår stora byggnad Biomedicum i Solna är just att den ska vara utformad på ett sådant sätt så den skapar platser och utrymmen för kreativa möten över gränser; “designad för interaktion” som vi skriver på webbplatsen. Olika erfarenheter, forskningsfält och kunskapsbakgrunder som möts, ger nya perspektiv och skapar synergieffekter som kan leda till att vi ytterligare kan flytta fram positionerna och öka vår gemensamma kunskapsmängd. Nu ser vi att Biomedicum stärker life science på två olika sätt – inte bara vid själv att vara en life science-hub – utan genom att frigöra gamla byggnader som nu kan används till olika life science projekt. Som den gamla farmakologibyggnaden inom FyFa som nu återuppstår som Innomedicum.

Även i KI:s Strategi 2030 framhålls vikten av life science. Det skrivs explicit at KI ska vara en motor i utvecklingen av life science i Sverige.

Ytterligare ett steg

Nu tar vi alltså ytterligare ett steg mot ett mer dynamiskt campus. Innomedicum har skapats med stöd från Region Stockholm. Lokalerna är på nästan 5 000 kvadratmeter och är belägna på Nanna Svartz väg 4 i Solna. De innehåller bland annat flexibla arbetsplatser, privata kontor, labb, mötesrum, makerspace och evenemangsutrymmen för verksamheter som ska bidra till en bättre hälsa för alla.

Inledningsvis finns 67 medlemmar från ett 15-tal bolag verksamma i A Working Lab Innomedicum, som det fullständiga namnet lyder. Tanken är att en mix av verksamheter ska fungera som en viktig bro mellan forskning och näringsliv där möjligheter för samarbeten, tillväxt och utveckling kan uppstå. Genom att dela på laboratorier och instrument på samma sätt som kontorsytan, får medlemmarna inte bara tillgång till naturliga och kreativa mötesplatser, utan kan också använda avancerade och anpassade miljöer på ett effektivt sätt som gynnar både miljö och ekonomi.

Studenterna måste vara med

Jag vill gärna särskilt poängtera värdet detta innebär för KI:s studenter. Akademiska Hus har samarbetat med KI under hela processen för att få med studenterna i A Working Lab Innomedicum. Studenterna är i starten i sina karriärer och det är då särskilt viktigt att lära sig mer om samverkans innovativa och kreativa kraft och kapacitet. En sådan här life science-hub fyller ett behov som tidigare inte riktigt varit tillfredsställt. Och självklart ska studenterna inte bara vara passiva åskådare till innovationsprocessen – de ska delta aktivt och bidra. På många lärosäten – inte minst i USA – kommer många av de viktiga innovationerna från kreativa studenter och studenterna spelar en nyckelroll även i projekt som kommer ur forskningen. Vi har allt att vinna på att skapa utrymme for studenternas kreativa kraft.

Realisera ambitionerna

Igen – tack till Akademiska Hus för utmärkt samarbete kring A Working Lab Innomedicum som tillsammans med motsvarande laboratorier vid andra universitet kan utvecklas till en nationell resurs. Det är redan 87 bolag verksamma på Campus Solna och flera är på ingång. Vi är på god väg mot att realisera de regionala och nationella ambitionerna kring life science.

Avslutningsvis, apropå positiva saker på campus. Universitetsledningen genomförde förra veckan en institutionsturné på KI Syd. Även här finns det synnerligen stort potential för utveckling av life science, med många viktiga aktörer på plats kring sjukhuset och KI:s lokaler. I maj nästa år kommer vi att arrangera ett större internationellt life science-seminarium i Flemingsberg.

Fortsättning följer, alltså.

 

0 comments

Related posts