Kommentar om medieuppgifter kring upphandling från kinesiskt företag

Nedanstående text är en längre och något justerad version av en replik som jag publicerade i Expressen 2021-09-15

Förra veckan publicerade Expressen en artikel som tog upp att Karolinska Institutet “samarbetar med med kritiserat företag i Kina”. Någon dag senare skrev Maria Nilsson, Liberalernas talesperson i högskole- och forskningspolitiska frågor, en debattartikel i Expressen på samma tema. Bland annat menar hon att KI har ett omfattande samarbete med ”ett mycket kontroversiellt kinesiskt företag” och att ”det är på många sätt uppseendeväckande”. Hon begär också “att KI:s rektor kommer till utbildningsutskottet för att förklara KI:s agerande”.

Det här handlar om en upphandling av laboratorieutrustning från ett företag verksamt i Kina – ett företag som sedan länge har många avtal och kunder i Sverige och i andra länder.

Först och främst håller jag med Maria Nilsson om det hon skriver om brist på demokrati i landet. Den som följt Karolinska Institutets engagemang när det gäller demokratiska värderingar, akademisk frihet och insatser mot hot, förföljelse och trakasserier vet att vi inte bara tar ställning utan också agerar aktivt i sådana frågor såväl nationellt som internationellt.

Bakgrund

Här är bakgrunden till upphandlingen. Tidigt våren 2020 stod världen inför den värsta pandemin på många årtionden. Testkapaciteten i Sverige var inte i närheten av de behov som snabbt uppstod. Forskare vid KI och SciLifeLab, med tillgång till laboratorielokaler och utrustning, insåg att de kunde bidra med en mycket angelägen insats för det svenska samhället; att genomföra analyser av covid-tester i stor skala. Med hjälp av extern finansiering kunde ett avtal träffas med ett kinesiskt företag som tillhandahöll det kompletterande material som krävdes och som var kompatibelt med den utrustning som redan fanns.

Analysverksamheten kunde därmed vara igång redan i april 2020. Totalt har mer än en miljon analyser genomförts sedan dess – en stor andel av den totala mängd som genomförts i Sverige.

Bristvara

Den aktuella utrustningen var vid denna tid en bristvara. I praktiken handlade det om att antingen träffa ett avtal direkt med det kinesiska företaget – eller tvingas vänta mycket länge på leverans. Detta hade inneburit en avsevärd försening när det gäller utbyggnaden av den svenska testkapaciteten och därmed betydligt sämre möjligheter att bedriva effektivt arbete mot smittspridningen i samhället.

I Expressens nyhetsartikel står det att KI rundade lagen om offentlig upphandling. Det är inte korrekt. KI har följt lagen genom att tillämpa upphandlingsformen ”förhandlat förfarande utan föregående annonsering”. Beslut har fattats i enlighet med den lagstiftning som gällde vid det tillfället och är helt i linje med den vägledning som EU-kommissionen gav ut den 1 april 2020 om användning av reglerna om offentlig upphandling i nödsituationen i samband med covid-19-krisen.

Bekräftar

EU-kommissionens vägledning, som således publicerades efter KI:s beslut om att införskaffa utrustning och material för att bygga upp den svenska testkapaciteten, stärker bedömningen att KI agerade sakligt och korrekt i en mycket svår situation. Den svenska domstolsprövning som har gjorts av avtalen och den av KI valda upphandlingsformen bekräftar dessutom att agerandet från KI har varit riktigt utifrån rådande situation.

KI har konsekvent varit helt transparent med den här upphandlingen och öppet redogjort, bland annat på KI:s webbplats, om bakgrund, syfte och process.

Risk- och sårbarhetsanalys

De tester och analyser av svenska covid-tester som genomförts vid KI har inte delats med det kinesiska företaget eller med någon annan extern part. Sådan data omfattas av och skyddas enligt svensk lagstiftning om bland annat patientsekretess. En genomförd risk- och sårbarhetsanalys bekräftar att obehörig part inte kunnat ta del av några data från verksamheten. Med detta sagt är det självklart så att vi måste vara mycket vaksamma för den här typen av risker och för den utveckling vi ser i Kina gällande insamling av data i stor skala.

Avslutningsvis: Jag kommer gärna till utbildningsutskottet och diskuterar den här frågan. KI har inget att dölja, vi har följt gällande lagstiftning, inte brutit mot några regelverk och jag är trygg med den bedömning vi gjorde tidigt våren 2020. Hade vi inte genomfört detta inköp hade arbetet mot pandemin och smittspridningen försvårats. KI tog ansvar och agerade i ett akut läge för att bidra till arbetet mot smittspridning och för att rädda liv.

Jag vill också betona att KI kommer att fortsätta arbeta för att stärka demokrati och akademisk frihet.

Se gärna några tidigare blogginlägg på det temat:

1 comments

Mark Divers

Mark Divers

Mycket bra kommentar. Expressens journalistik var bristfällig och sökte skapa skandal där det inte finns. Sorgligt att pressen kan agera så cyniskt när den spelar en sådan viktig roll i demokrati och frihet.

Related posts