KI välkomnar IVI till Sverige och Stockholm

English text below

Det är mycket glädjande att organisationen International Vaccine Institute (IVI) nu valt att inrätta sitt Europakontor i Sverige. Vi ser fram emot ett nära och bra samarbete. Etableringen ligger helt i linje med Karolinska Institutets uttalade inriktning på global samverkan, visionen om en bättre hälsa för alla och vårt arbete för att tillgängliggöra och distribuera medicinsk kunskap och vård, inte minst just vaccin, på ett mer rättvist sätt över hela världen. Särskilt intressant är det att IVI bygger upp sin verksamhet här i Sverige just nu, i samband med att KI nyligen inrättat Health Emergency and Pandemic Science Center – en verksamhet som jag räknar med kommer att kunna få upp farten rejält under 2022 och där det finns stora synergier att göra med IVI.

Bygga beredskap

Det viktigaste arbetet för att hantera hälsokriser görs mellan kriserna – inte nödvändigtvis under kriserna. Det handlar om att bygga beredskap, att stärka samhällets motståndskraft inför nästa kris. Här är IVI och KI på exakt samma linje: Ett fokus på rättvisa, jämlikhet, global solidaritet och fungerande system och strukturer när det gäller hälsa.

Med den bakgrunden var jag, som rektor för KI, närvarande i samband med det formella undertecknandet av en avsiktsförklaring (MOU) i slutet av förra veckan med biståndsminister Matilda Ernkrans och IVI-chefen Jerome Kim. Därmed inleddes också de mer konkreta förberedelserna inför starten i Stockholm. Det mesta talar för att IVI kommer att ha sin verksamhet i direkt fysisk anslutning till KI, antingen på campus Syd i Flemingsberg eller på campus Nord i Solna. Men IVI ska självklart ses som en intressant samarbetspartner för alla lärosäten i Sverige.

Andra besöket vid KI

Delegationen från IVI var också på officiellt besök vid KI i torsdags, faktiskt det andra besöket denna hösttermin. Det blev ett mycket intressant möte, präglat av den allvarliga situation som världen befinner sig i och som gör den här satsningen så oerhört aktuell och viktig. Läs delar av mina budskap till delegationen längst ner i detta inlägg.

IVI, som har sitt huvudkontor i Seoul, Sydkorea, startade som ett initiativ från FN:s utvecklingsprogram (UNDP) 1997. Organisationen har i dag 36 medlemsländer och dess syfte är att upptäcka, utveckla och leverera säkra och prisvärda vaccin för att effektivt motverka framtida hälsokriser och allvarlig spridning av smittsamma sjukdomar. Etableringen av Europakontoret ska fungera som en hub för en mer effektiv utveckling av verksamheten riktad särskilt mot de fattigare delarna av världen. Det handlar då i första hand om Afrika, söder om Sahara.

Angelägen satsning

Det här är en synnerligen angelägen satsning, som inte minst pandemin tydliggjort. Just i Afrika är vaccintäckningen mot covid-19 extremt låg, vilket ju dels drabbar befolkningen i de berörda länderna i regionen men också riskerar att skapa större problem och förlänga pandemin för hela världen. Det är i områden med låg vaccinationstäckning som risken för att nya varianter uppstår är som störst. Ett worst case scenario är att vi får uppleva en ny variant som inte de nuvarande vaccinerna skyddar mot. Då är vi plötsligt tillbaka på ruta ett. Läs gärna de artiklar jag nyligen varit med om att skriva på detta tema, i WHO Bulletin samt i Nature Medicine.

Att skapa möjligheter för bättre tillgång till, men också på sikt bygga upp en egen kapacitet för tillverkning av vaccin också i de fattigare delarna av världen är inte bara en solidarisk insats för utsatta medmänniskor. Det är en insats som gynnar alla människor, överallt och oavsett socioekonomisk bakgrund.

Drivit aktivt

Det här är också en fråga som KI har drivit aktivt under de senare tid och som vi avser att arbeta mer konkret med framöver – bland annat när det gäller utbildningsinsatser och andra samverkansprojekt i syfte att bidra till en höjning av kompetens- och kunskapsnivån i flera länder just i Afrika. Förhoppningsvis kan jag berätta mer om dessa planer inom en snar framtid, men jag ser det som en avgjord fördel att vi nu bokstavligt talat kommer att kunna arbeta mycket nära IVI.

I samband med undertecknandet sa biståndsminister Ernkrans bland annat:

Att Internationella vaccininstitutet väljer Sverige som bas för sitt arbete i Europa och gentemot Afrika är ett styrkebesked för svensk forskning, internationellt samarbete och företag inom life science. Institutets placering i Stockholm ger nya möjligheter för Sverige att bidra till en global rättvis tillgång till vaccin nu och i framtiden och en ännu större roll för Sverige i det internationella hälsoarbetet.” 

Genom samarbetet med IVI har Sverige och KI alla möjligheter till att ytterligare stärka sina insatser för en bättre hälsa på den globala arenan.  


Här nedan är några av de punkter jag tog upp i när jag välkomnade IVI-delegationen till KI i torsdags:


KI strives for a better health for all, and I know that you do too. We share the same vision and mission.  The simple term “for all” is key. We have seen this through this pandemic: how interconnected we are, how dependent we are on each other, how important it is to let decades of scientific progress come to the benefit for all, irrespective of geographical location or resource availability.

The pandemic has unveiled extreme inequities when it comes to access to vaccines. Dear IVI representatives, I notice that the need to deal with these inequities figures prominently in your strategy, as it does in ours. Last week, we published an article in the WHO Bulletin where we pointed out that Africa currently imports 99% of its vaccines and that as of November 1 fewer than 10% of Africans had been fully or partly immunized against COVID-19. The deficiency in vaccine production in Africa and in low- and middle-income countries in other parts of the worlds is a result of chronic underinvestment in research and development, poor knowledge transfer, imbalanced scientific exchange, and emigration of trained professionals.

The lesson learnt during this pandemic is that equitable access to vaccines cannot be based solely on a distribution of vaccines from rich to low- and middle-income countries.  We have seen that there is a want of global solidarity and effective global governance. The only solution is to make low- and middle-income countries more self-sufficient when it comes to vaccine production. Simply put: the technology and competence gap between rich and poor countries needs our urgent attention. Here is where IVI and KI could join forces, based on our common vision. The only way to succeed is to close this gap and work along the entire value chain – from research and education, through vaccine production to vaccine administration.  System thinking is required as it takes three Vs to achieve a vaccination: a vaccine, a vaccine delivery system, and a willing vaccinee.   

I trust that IVI’s establishment in Sweden will be a true win-win. Sweden will be benefiting from IVI´s creativity and extensive international networks while IVI will be able to forge collaborative links with leading research and innovation communities in Swedish universities. Recently we received the good news that also UNICEF´s innovation hub will be established in Sweden. The stage is set for an increased presence and agency on the international scene.


Below is an excerpt from IVI’s press release


The International Vaccine Institute (IVI), an international organization with the mission to discover, develop, and deliver safe, effective, and affordable vaccines for global health, and Sweden’s Ministry for Foreign Affairs signed a memorandum of understanding (MOU) today to establish an IVI regional office in Stockholm. With this new office, IVI aims to create an international hub for global health research, innovation, and collaboration in Sweden’s capital. 

This is IVI’s first regional office outside of its headquarters in Seoul, Republic of Korea. The regional team will conduct independent and collaborative vaccine research and development projects, engaging the Swedish government, IVI’s other European member countries, as well as partners from the public and private sectors across the region, including a strong partnership with the Karolinska Institutet (KI). 

Mr. George Bickerstaff, Chairperson of IVI’s Board of Trustees, said, “We are delighted to announce the establishment of IVI’s regional office in Stockholm. IVI looks forward to deepening its historic partnership with the Swedish government, KI, and other stakeholders to build another international site for global health research and innovation, advancing IVI’s vision of a world free of vaccine-preventable infectious diseases.”

0 comments

Related posts