Pandemin är inte över – men låt oss glädjas över att de flesta åtgärder tas bort

I dag upphör de flesta av de restriktioner och åtgärder som satts in mot smittspridningen. Det är naturligtvis mycket glädjande att vårt samhälle nu äntligen, efter nästan två år som präglats av pandemin, nu kan börja återgå till det normala. Bland annat kan alla de som arbetat på distans succesivt börja återvända till sina arbetsplatser. Det gäller förstås även medarbetarna vid Karolinska Institutet.

Också utbildningen och studenterna vid KI kommer att märka av den här återgången. Den uppmaning som finns om att bedriva distansundervisning där så är möjligt, tas bort från i dag. Vi kommer successivt att återvända till campusförlagd utbildning och jag ser verkligen fram emot att se många fler människor fysiskt både i Flemingsberg och i Solna. Digitala lösningar har sina avgjorda fördelar och under de två år som gått har vi lärt oss massor och utvecklat både teknik och attityd när det handlar om att träffas på distans. Det är effektivt, det ger avgjorda miljömässiga fördelar och det gör att vi kan ses och samtala smartare och enklare än förr.

Men inget går upp mot det riktiga mötet.

Särskilda åtgärder

Folkhälsomyndigheten har publicerat information om vilka förändringar som nu sker och vad de innebär i praktiken – men också vad vi behöver tänka på även fortsättningsvis. Det handlar bland annat om att vi måste behålla särskilda åtgärder inom vård och omsorg för att skydda de mest utsatta och sköra, men också om vikten av att vi även framledes tar stort personligt ansvar; håller oss hemma om vi är sjuka, fyller på med vaccinationer där det finns skäl för det och så vidare.

Det här gäller förstås inte minst oss som befinner oss nära vården på olika sätt. Många av våra studenter är eller kommer att vara ute på verksamhetsförlagd utbildning och då möta infektionskänsliga personer. Detsamma gäller alla de som har olika former av kombinationstjänster, det vill säga är verksamma både kliniskt och som lärare eller forskare vid KI.

Beredskap

Coronaviruset har som bekant muterats och visat upp sig i ett antal olika varianter under den tid som gått – och det är sannolikt att detta fortsätter framöver. Det gäller alltså att ha en beredskap för att situationen kan förändras snabbt och det är också något som Folkhälsomyndighetens generaldirektör Karin Tegmark Wisell betonat i flera intervjuer under de senaste dagarna. Detta är även bakgrunden till att vi på KI under det senaste året arbetat intensivt med att bygga upp en beredskap och kunskap inför kommande allvarliga hälsohot, inte minst genom etableringen av KI:s Health Emergency and Pandemic Science Center.

Vi kan också konstatera att antalet ovaccinerade är stort i olika delar av världen. Det gör att smittspridningen fortsätter och omfattande smittspridning av virus innebär också större risker för att dess egenskaper förändras.

Globala dimensionen

Den globala dimensionen är oerhört viktig och att hälsofrågor nästan alltid är oberoende nationsgränser har vi fått många bevis för under den rådande pandemin. Det är något vi måste ta med oss som en viktig lärdom från de år som gått. Och det är också väldigt viktigt att påminna om att vi i de rikare delarna av världen behöver ta ett större ansvar för att bidra till en mer rättvis fördelning av medicinska resurser, hälso- och sjukvård, läkemedel och, inte minst, den globala tillgången till vacciner. Läs gärna mer om detta i några av de artiklar som jag varit med och skrivit det senaste året, se länkar i slutet av inlägget.

Den här pandemin är inte över!

Dialog med studenter

Men med detta sagt så känns det oerhört bra att vi nu kan gå in i en ny fas där vi äntligen kan börja umgås, jobba, studera och leva utan många av de begränsningar som smittspridningen tvingats oss till. KI har inlett arbetet med återgång och det är viktigt att detta sker successivt, med omtanke och i dialog med alla berörda studenter och medarbetare. Särskilt vill jag framhålla vikten av att lyssna på våra studenter, den grupp vid KI som sannolikt drabbats hårdast av den omställning vi tvingats till.

Den här pandemin har inneburit mycket lidande och har ställt oss alla på svåra prov. Som rektor för Karolinska Institutet vill jag framföra mitt djupt kända tack till alla er – studenter, lärare, forskare, medarbetare – för era insatser och uppoffringar, ert tålamod och ansvarstagande. En hälsokris som denna visar vilket värde medicinsk högre utbildning och forskning har för samhället och hur snabbt vi kan ställa om och anpassa vår verksamhet när det krävs.

En mötesplats

Men ett universitet är en mötesplats. Det är med stor förväntan jag nu ser fram emot en återgång till det – en plats där vi träffas på riktigt.    

Vi närmar oss målet, vi skymtar slutet på den här pandemin. Vi släpper inte tyglarna utan fortsätter agera klokt, med omdöme och ansvar. Vi får aldrig glömma alla de som drabbats hårt av covid-19. Men vi måste också kunna unna oss lite glädje och se framåt just nu.


Observera att uppmaningen fortfarande gäller om att regelbundet gå in på KI:s information om covid-19 till medarbetare och studenter som finns på webbplatsen.

Några aktuella artiklar om globala perspektiv:

Addressing production gaps for vaccines in African countries (WHO Bulletin, Dec 2021)

The battle for COVID-19 vaccines highlights the need for a new global governance mechanism (Nature Medicine, May 2021)

0 comments

Related posts