Såväl nationellt som regionalt har nu politikerna redovisat sina budgetförslag. Denna höst är situationen onekligen en smula speciell på nationella arenan eftersom vi ännu inte fått någon ny regering. Begreppet “tjänstemannabudget” har därför blivit allmänt känt på ett sätt som det väl aldrig tidigare varit. Den sittande övergångsregeringen presenterade sin budgetproposition förra veckan. På grund av omständigheterna […]

Karolinska Institutet’s vision is to make a significant contribution to the improvement of human health. In relation to this, it was fantastic to see the campus in Solna filled with happy – and in many cases dressed up – KI people walking, running and socializing at KI-Loppet 2016. Thank you, everyone who contributed to making […]