Det gamla vs nya läkarprogrammet

Vad är nytt med det nya läkarprogrammet?

Likt många hade jag funderingar kring hur det nya läkarprogrammet var uppbyggt. En del frågor besvaras här, men för tydlighetens skull kommer jag sammanfatta vad dessa förändringar innebär. 

Som du kanske redan vet kan man dela upp utbildningen i en preklinisk och klinisk fas. Preklin syftar på de två första åren av utbildning som är huvudsakligen teoretiska, med fåtal dagar verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Kliniska fasen är präglad av regelbundna VFU placeringar och omfattar även övergången från läkarstudent till underläkare.

Preklin:

  • Debut: Det nya läkarprogrammet hade sin debut HT21 och är snart ett år gammalt. Den första gruppen som började i det nya programmet kommer snart gå klart termin två, medan den sista gruppen i det gamla läkarprogrammet går klart termin tre. Att programmet är så nytt innebär att de senare terminerna fortfarande är under uppbyggnad; allt är alltså inte fastställt. Då mycket som prövas är nytt innebär det att du som student kan påverka formandet av utbildningen.
  • Lärandemetod: Det nya läkarprogrammet är unik för sin användning av TBL. De regelbundna bastesterna bedöms inte, utan ger dig en uppfattning av hur du ligger till. De riktiga examinationerna kan vara i slutet av kursen och omfatta alla moduler, eller inom kursen, så att innehållet blir mer uppdelat. Även gamla läkarprogrammet har en blandning av examinationer, däremot inkluderade deras program även duggor och en terminstenta i T2. En dugga var då ett kort prov man behövde klara för att få skriva tentamen.
Det 6 åriga läkarprogrammet
  • Kurser: Preklin är fortfarande två år. Däremot är den uppbyggd av kurser som heter ”Basvetenskap” och ”Medicinsk diagnostik”, till skillnad från det gamla läkarprogrammet som hade ”Den friska människan” och ”Den sjuka människan”. Innehållet har inte förändrats mycket, däremot har vissa ämnen skyfflats runt. Basvetenskap 1 är ett undantag då denna kurs är unik för det nya programmet. Det är som en översiktlig introduktion till utbildningen, ej likvärdig med uppstarten man tidigare haft. Resterande preklin blir en kombination av den friska och sjuka människan. Studenterna har fortfarande VFU endast några dagar per termin och är då placerade på vårdcentraler.
Det 6 åriga läkarprogrammet
Det 5,5 åriga läkarprogrammet

Klin:

  • Kurser: Bland de större förändringarna är längden på programmet, som ökar från 5,5 till 6 år, då klin förlängs med en ytterligare termin. Det stämmer för bägge program att den kliniska fasen består av kurser benämnda ”Klinisk medicin” och ett examensarbetet T8. Däremot förefaller de valbara kurserna i det nya programmet endast i termin 11, med betydligt lägre högskolepoäng, medan de tidigare varit utspridda i T6, T7, T10 och T11. Den nya terminen på läkarprogrammet ska ge klinisk träning inför legitimation, och omfattar därför VFU inom geriatrik, psykiatri, akut vård och primärvård.
Det 6 åriga läkarprogrammet
Det 5,5 åriga läkarprogrammet

Livet efter:

  • Legitimation: Den största skillnaden må vara att det 6 åriga läkarprogrammet innebär en läkarlegitimation i samband med examination, när det tidigare beviljats efter en allmän tjänstgöring (AT). En AT är en (minst) 18 månader lång placering som kompletterar den 5,5 åriga grundutbildningen med praktiska erfarenheter inom internmedicin, barn- och ungdomsmedicin, kirurgi, psykiatri och allmänmedicin. Detta avslutas med ett AT-prov som leder till en läkarlegitimation. Omställningen och additionen av en 12:te terminen leder till en högre gräns för godkännande, men innebär att Socialstyrelsens mål är uppfyllda redan vid examen.
  • Inför specialisering: En AT ger behörigheten att börja en specialisttjänstgöring (ST) för de som går i det gamla läkarprogrammet. För det 6 åriga gäller istället en bastjänstgöring (BT) som är en introduktion på minst 6 månader, inom specialisttjänstgöringen. Denna omfattar primärvård, akutvård och två ytterligare placeringar. 

Effekten av att fasa ut AT kommer inte visa sig förrän långt in i framtiden. Dessutom är utbildningen fortfarande ung, och många detaljer är oklara. Oavsett hur lång tid det tar så leder bägge program till en läkarexamen. Yrket i sig är en livslång resa, men har man hamnat rätt så känns det påståendet inte så dåligt.

Hoppas detta gav lite klarhet. Vi ses i nästa inlägg!

Betul, läkarstudent

Betul, läkarstudent

Hej! Jag går Termin 5 av det 6 åriga läkarprogrammet. Just nu lär vi oss om klinisk medicin. Hör gärna av dig vid frågor.

0 kommentarer

Relaterade inlägg