Det nya läkarprogrammet; Termin 2

Välkommen till den andra terminen på det nya läkarprogrammet!

Det har gått cirka 4 veckor sedan vi starta en kurs vars upplägg skiljer sig helt från den första terminen. Det tog ett litet tag att anpassa sig men nu upplever jag genuint att programmet bara blir mer och mer intressant; något jag även hört från överkursare.

Terminen satte igång i slutet av augusti och fortsätter fram tills mitten av januari. Den består av två kurser; Basvetenskap 3 (18 hp) som är 12 veckor lång och Basvetenskap 4 (12 hp) som tar upp resterande tid.

Basvetenskap 3 fokuserar på anatomi, histologi och basal klinisk konsultation och undersökning. Det blir en kompakt kurs kring människans makroskopiska och mikroskopiska anatomi; d.v.s. allt från vilka vävnader vi har till hur dessa vävnader ser ut. Istället för den modulära strukturen vi bekantade oss med i termin 1 är kursveckorna mer orienterade kring ämnen och teman. 

Måndagar har för det mesta ockuperats av histologi; läran om biologisk vävnad. Förgående vecka hade vi föreläsningar kring lymfatiska, cirkulatoriska samt respiratoriska vävnader. Denna vecka introducerades endokrina och matsmältningsorgan. På eftermiddagen får vi även mikroskopera digitalt.

På liknande vis växlar vi det makroskopiska ämnet varje vecka. Förgående vecka fokuserade på huvud-hals, medan denna vecka handlägger rygg.

En väldigt unik aspekt av läkarprogrammet på KI är möjligheten till visualisering i form av bl.a. ultraljud och röntgen. Detta har verkligen omvandlat den abstrakta strukturlistan till något mer tredimensionellt. Lärandet går från att vara text baserat till något mer fysiskt, vilket alla mina kursare uttryckt uppskattning för. Studenterna får då möjligheten att använda ultraljudsapparaten, som är en ny aspekt av läkarprogrammet. Dessa moment är inte obligatoriska men medför mycket.

Andra halvan av kursen inkluderar Klinisk konsultation och undersökning. Det innebär seminarier med kliniska förankringar, samt 4 dagar VFU (Verksamhetsförlagd utbildning). 

Vi avslutar terminen med Basvetenskap 4 som handlar om neurovetenskap, neurofarmakologi och endokrinologi. Denna kurs inkluderar bl.a. laborationer och röntgen visualisering.

Terminen må ha färre obligatorier, men har mycket att erbjuda. Många av undervisningsmomenten är ett privilegium man inte kan hitta utanför KI och därför värda att utnyttja.

Slutsatsen blir nog återigen att vi har väldigt mycket att se fram emot på läkarprogrammet. Jag hoppas det blir ett riktigt bra årskvartal för oss alla!

Betul, läkarstudent

Betul, läkarstudent

Hej! Jag går Termin 5 av det 6 åriga läkarprogrammet. Just nu lär vi oss om klinisk medicin. Hör gärna av dig vid frågor.

0 kommentarer

Relaterade inlägg