Vad är fOSCE?

Om du studerar på ett medicinskt program har du nog hört talas om OSCE, förkortningen för Objective Structured Clinical Examination. Om inte, välkommen!

Som namnet påstår är OSCE en klinisk examination, däremot är den lite speciell vad gäller metod av examinering. Under en OSCE får studenter besöka olika rum där de har en begränsad tid på sig att utföra ett moment. En examinator kommer sitta med studenten och notera vilka kriterier som uppnås. De avbockade rutorna omvandlas sedan till ett poäng och summeras till ett total. Det är alltså ett strukturerat sätt att testa studenters kliniska kompetens.

Det sexåriga läkarprogrammet har nu infört en formativ OSCE, som naturligt förkortas till fOSCE. Syftet med denna är att introducera OSCE modellen för studenter tidigt. Fokus ligger då inte på själva utförandet av momenten utan förhållningssättet till hela examinationen.

Dessa utförs på KTC, ett kliniskt träningscentrum. För studenter går det bra att besöka KTC under drop-in tider, om man känner behov av att öva på något specifikt som provtagning.

Vi på termin 2 hade nyligen vår första fOSCE, där vi bl.a. fick utföra bukstatus, en ultraljudsundersökning och initiera en patientkonsultation.

5 av 6 rum besöktes i par av två. I varje rum fick en student agera läkare medan den andre var patient. I det 6:e rummet var man ensam med en tredje part som skådespelade patient. Då handlade det om att samla en spontananamnes, d.v.s. fånga upp patientens besöksorsak med hjälp av öppna frågor.

Det var verkligen ett roligt lärotillfälle och många kursare höll med om hur värdefull denna möjlighet varit. Vår nästa fOSCE blir termin 3, innan den ”riktiga” OSCE:n termin 4, som görs inför de mer kliniska åren på läkarprogrammet.

Jag önskar alla fortsatt god lycka!

Betul, läkarstudent

Betul, läkarstudent

Hej! Jag går Termin 5 av det 6 åriga läkarprogrammet. Just nu lär vi oss om klinisk medicin. Hör gärna av dig vid frågor.

0 kommentarer

Relaterade inlägg