Det nya läkarprogrammet; Termin 3

Hej!

Förgående lördag avslutades vår andra termin, och vi har redan med full fart påbörjat den tredje terminen. Ett år på programmet har passerat och mycket ser annorlunda ut.

Det unika med denna termin är att kursen sträcker sig hela 30 hp. Det blir alltså basvetenskap 5 tills sommar. BV5 bygger vidare på det vi tidigare studerat. Om T2 fokuserade på anatomiska och mikroskopiska strukturer, kan man säga att T3 fokuserar på mekanismen bakom hälsa och ohälsa, med farmakologi som verktyg. Den berör den friska och den sjuka människan.

Kursen delas upp i 11 moduler, med ett vetenskapligt projektarbete som genomgående strimma. Det vetenskapliga arbetet i T3 är unikt för det nya läkarprogrammet och ger studenter en chans att bekanta sig med forskningsvärlden. Detta skapar förhoppningsvis en stabil grund att stå på när det är dags att förbereda sig för examensarbetet.

 • Modul 1: Allmän farmakologi, immunologi, inflammation, immunofarmakologi och patologi
 • Modul 2: Muskelfysiologi och hjärtat
 • Modul 3: Cirkulation, blod och koagulation
 • Modul 4: Respiration och cirkulation
 • Modul 5: Njuren
 • Modul 6: Reproduktion och endokrinologi
 • Modul 7: Tumörlära

Detta räknas som Moment 1 och avslutas med en examination bestående av 150 SBA (single best answer) frågor om fysiologi, patologi, immunologi och farmakologi.

Parallelt med Modul 3-5 har vi ”Klinisk konsultation och undersökning”. Det innebär ytterligare 4 praktikdagar på vårdcentralen, statusövningar och en fOSCE.

Mentorprogrammet: KI håller i ett mentorprogram för läkarstudenter redan från första terminen. Det innebär att små grupper tilldelas en handledare som tidigare studerat på läkarprogrammet (AT/ST-läkare). Vi träffas en gång per termin för att stämma av om vår utveckling, och handledarna agerar som stöd under hela utbildningen. Det blir därmed en mentordag även denna termin.

IPL dag: Varje termin har vi även en IPL dag, d.v.s. en dag för interprofessionellt lärande. Dagen omfattar samarbete med en grupp studenter från ett annan program, och blir ofta en bra inblick i deras framtida yrkesroll. Vår senaste IPL dag handlade om ett patientfall som vi fick diskutera med psykologstudenter, vilket var riktigt givande.

 • Modul 8: Adaptation och maladaptation
 • Modul 9: Viktökning och viktminskning
 • Modul 10: Prevention och behandling av kardiovaskulära sjukdomar
 • Modul 11: Cancersjukdomar

HLR övning: Det är ett mål att läkarstudenter tränar på HLR minst en gång per termin, och denna är inte ett undantag. Studenter får besöka KTC för att träna på sina färdigheter under den andra halvan av kursen. Vi kommer även ha gruppövningar som inkluderar olika fall och aktiviteter. 

Det andra momentet avslutas med en examination som har en blandning av SBA och essäfrågor kring tillämpning och integrering.

Det kommer onekligen bli en lärorik kurs, följd av en efterlängtad sommar!

Until then

Betul, läkarstudent

Betul, läkarstudent

Hej! Jag går Termin 5 av det 6 åriga läkarprogrammet. Just nu lär vi oss om klinisk medicin. Hör gärna av dig vid frågor.

0 kommentarer

Relaterade inlägg