Vad är och gör en Audionom?

Audionomer är en legitimerad yrkesgrupp som är specialister inom hörselområdet. De arbetar med att förebygga och utreda hörselskador. Som audionom man jobbar med rehabilitering eller habilitering av hörselskador, provar ut hörapparater och andra tekniska hjälpmedel. I det kliniska arbetet ingår även vägledning och rådgivning. Audionomer arbetar med personer i alla åldersgrupper.

Var arbetar en Audionom?

Audionomer arbetar inom regioner, privata hörselmottagningar, hjälpmedelsindustri, privata verksamheter eller inom utbildning och forskning.

Vilken utbildning krävs för att utbilda sig till Audionom?

Treårig heltidsstudier på audionomprogrammet. Grundutbildning 180 hp leder till en yrkesexamen, samtidigt erhålls en akademisk kandidatexamen. Efter grundutbildningen det finns möjlighet till magister/magisterexamen inom audiologi och senare inom forskning på doktorandnivå.

Var kan man läsa till Audionom?

Audionomutbildningen finns på Karolinska Institutet, Örebro Universitet, Göteborgs Universitet – Sahlgrenska Akademin och Lunds Universitet.

All gott till er!

// Fidan, Audionomstudent

0 kommentarer

Relaterade inlägg