In English below Efter att Times Higher Education nyligen publicerade sin rankningslista World Reputation Rankings, kan jag konstatera att Karolinska Institutet har en stark ställning jämfört de flesta andra universitet och högskolor i världen. Times Higher Education har sedan 2004 presenterat världsrankningar för universitet som baseras på en sammanvägd mix av utvalda indikatorer. Dessa rankningar presenteras […]