Mitt andra år på det nya läkarprogrammet

Hej igen..

1 år och 20 inlägg senare kan jag kolla tillbaka på mina lärdomar från första året på läkarprogrammet och se hur mycket de är som förändrats, om mycket. Det känns som att det var en evighet sen, ändå har det bara gått ett år. Men vi börjar med att sammanfatta upplägget!

Innehåll

Termin 3

Tempot saktade ner då kursen sträckte sig över hela terminen. Den första examinationen var 12 hp, vilket innebar mer kontroll över studierna. BV5 handlar om hur olika organsystem fungerar och hur de kan se ut när de är rubbat. Innehållet berör allt från farmakologi och reproduktion till muskelfysiologi och cancersjukdomar. Denna kurs var nog vårt stora steg mot mer kliniska diskussioner. Den avslutades med en andra tenta som integrerade kunskapen. 

Termin 4

Terminen sätter igång med BV6, en kort kurs på 7.5 hp som handlar om mikrobiologi, infektion och immunologi. Här fick vi även chansen att laborera och presentera ett arbete om global hälsa. Utbildningen övergår raskt till MDBI som varar resten av terminen men består av 5 moment. Med start av denna kurs delas klassen upp i de fyra olika sjukhusen man valde förgående termin. Den första månaden består av många föreläsningar och obligatoriska seminarier innan tentan som täcker klinisk kemi, klinisk mikrobiologi, klinisk fysiologi, patologi och radiologi. Därefter lugnar de ner sig en del då kursen fokuserar på anamnes och statusundersökning på sjukhusen. Terminen når sitt slut med examinationer i det praktiska och teoretiska med OSCE och pre-klin tentan respektive. 

Lärdomar

Jag spenderade stora portioner av min fritid med studier under den andra terminen och fick vid årsskiftet chansen att jobba som tutor. Tröttheten från T2 var däremot eftersläpade och det gav mig många insikter om hur man kan, eller snarare behöver, studera mer hållbart.

  • Utbrändhet

Det är förvånansvärt lätt att hamna på ett spår som leder till gradvis ökande utbrändhet. Kanske upplever man en generell brist på energi i kombination med cynism för omvärlden. Det finns flera viktiga faktorer involverat i detta; arbetsbelastning, kontroll, belöning, gemenskap, rättvisa och värderingar. 

Något man kan tänka på då är att förändra upplevelsen av arbetet genom att ex. sänka kraven man har på sig själv. Det räcker att få godkänt och de spelar ingen roll hur många poäng du får över gränsen. Ett G kommer vara ett G i slutet av dagen. Ta kontroll över de du kan styra, men glöm inte att de finns en del man inte kan påverka. Du pluggar så gott de går med den tiden du har utan att offra din egen hälsa, och sen blir tentan så som den blir. Det går inte att förutspå vilka frågor som inkluderas och man kan inte heller täcka all material. Belöna dig själv och uppskatta de arbete du gör. Isolera dig inte från vänner och familj, spendera tid tillsammans även om det innebär mindre studietid. Stå upp för dig själv om du känner att något är orättvist och lid inte i tystnad.

En del av förberedelsearbetet är den tid du lägger ner på ditt eget mående.

  • Tenta-ångest

En gemensam genomgående strimma under utbildningen är ångest inför tentor. Många upplever att dem ligger efter, men detta i sig är ett icke produktivt tankesätt. Desto mer ”man ligger efter”, desto större mål skapar man för att tillgodogöra att man inte började plugga tidigare. Det leder till orimliga mål och att man skjuter upp pluggandet ytterligare. Nyckeln till att gå vidare är att sluta tänka på de som att ”du ska komma ikapp”. Det handlar bara om att gå vidare. Det är inte realistiskt att förvänta sig att man kommer uppnå lika mycket som man hade gjort om man började plugga en månad tidigare och det är okej. Det kan bli bra ändå.

Många uppger även besvär med perfektionism. Man vill alltid uppnå högsta möjliga resultat och känner sig otillräcklig om man inte gör de. Denna standard är däremot inte riktig utan något vi själva applicerar. Återigen så är ett G ett G och man kan lätt bli paralyserad av de krav man sätter på sig själv. 

Det sista jag vill nämna under denna rubrik är omsorg för en själv. Studenter vill ofta maximera studietid och då minskar man på sociala aktiviteter, sömn och fysisk aktivitet. Detta är inte hållbart i längden och skapar inte heller en god studietid. Det ska inte vara tortyr att studera. Livskvalitet bidrar dessutom till bättre förutsättningar för inlärning, så du tjänar inte på att offra den.

  • Jämförelse

”Comparison is the thief of joy” och detta stämmer för mycket i livet. Vissa studerar 12 timmar om dagen under tentaperioden och andra 4 timmar. Så länge din teknik fungerar för dig så är den tillräcklig. Jämför dig inte med andras tillvägagångssätt. Desamma gäller fritidsaktiviteter. Vissa väljer att jobba eller forska mer än andra. Om man hamnar i fallgropen av jämförelser så blir man aldrig nöjd. Fokusera på att leva ditt liv på ett sätt som gör dig glad.

Jag ser fram emot att se hur 2024 utspelar sig. Det sker förvånansvärt mycket på ett år men vi ses snart igen.

Gott nytt år till er alla!

Betul, läkarstudent

Betul, läkarstudent

Hej! Jag går Termin 5 av det 6 åriga läkarprogrammet. Just nu lär vi oss om klinisk medicin. Hör gärna av dig vid frågor.

0 kommentarer

Relaterade inlägg