Det nya läkarprogrammet; Termin 5

Hej!

Då var det dags att återigen gå igenom innehållet på läkarprogrammet. Denna vecka var de terminsstart på KI, vilket för min kurs var desamma som starten av klin. Övergången från preklin till klin innebär ett kliv bort från basvetenskaplig teori och mot verksamhetsförlagd utbildning. Det innebär inte att vi är färdig lärda, däremot blir det mer integrerat i praktiken.

Eftersom jag gillar traditioner har jag skrivit ett introducerande inlägg varje terminsstart sedan jag blev studentbloggare. Min klass är den andra kullen som går det 6 åriga läkarprogrammet, vilket innebär att en del redan ändrats. Sammanfattningar stämmer nog däremot i de stora hela, så de länkar jag här.

Sammanfattningar från läkarprogrammet

Denna termin läser vi en enda stor kurs som heter Klinisk medicin 1. Här vänder vi blicken mot internmedicin, d.v.s. sjukdomar i kroppens inre organ. Det inkluderar hjärta, lunga, gastro och endokrin om man ska nämna några få. Målet med kursen är att ge grundläggande kunskaper i undersökning, prioritering, kliniskt resonemang och basal handläggning av vanliga, allvarliga och akuta tillstånd. 

Nu har vi officiellt delats upp i våra sjukhus. Huddinge studenter får då föreläsning på Huddinge Sjukhus, medan Danderyd, NKS och SÖS får de på sina. Det innebär att man har olika scheman och föreläsningar, men ramen för kursen är desamma.

Teorin omfattar bl.a. seminarier, simuleringar, fallbaserad undervisning, grupparbeten och diskussioner om vetenskaplig evidens. 

Vi sätter igång med 4 veckor av teori, därefter blir det omväxlat med perioder av 3 veckors VFU (verksamhetsförlagd undervisning) inom slutenvården och primärvården, d.v.s. på sjukhusavdelningar och vårdcentral. Det blir totalt fyra teoretiska block, som tentas av i slutet av terminen. 

Det blir alltså 9 veckor VFU totalt, vilket innefattar;

  • 1 lång placering på 3 veckor
  • 1 vecka inom primärvården
  • 1 vecka på akuten
  • 1 vecka på hjärtavdelningen
  • Flera kortplaceringar

Till skillnad från andra lärosäten i Sverige blir det inga stora fjärrplaceringar på KI. Man har ofta praktik på det sjukhus man valt, däremot förekommer vissa undantag. Då kan man även hamna på St Görans och Södertälje sjukhus en kort period.

Oavsett vilket sjukhus man valt, eller var man hamnar, så är jag säker på att denna termin kommer vara fylld med lärdomar. 

Vi ses!

Betul, läkarstudent

Betul, läkarstudent

Hej! Jag går Termin 5 av det 6 åriga läkarprogrammet. Just nu lär vi oss om klinisk medicin. Hör gärna av dig vid frågor.

0 kommentarer

Relaterade inlägg