Regeringen ska utreda möjligheten att förbättra användningen och tillgängligheten av hälsodata

I februari 2020 presenterade näringsminister Ibrahim Baylan fyra strategiska samverkansprogram: näringslivets digitala strukturomvandling, hälsa och life science, näringslivets klimatomställning samt kompetensförsörjning och livslångt lärande. Tanken var att samla näringsliv, akademi, […]

0 comments