Frågor från SACO-mässan

Hej!

Inte så länge sen hade KI en monter på SACO-mässan i Kista. Studentambassadörerna fick in en hel frågor, vissa flera gånger än andra.

Jag tänkte att det vore bra att sammanställa några av de vanligt förekommande funderingarna med vägledning till blogginlägg som besvarar dessa.

Kanske hittar du dina svar här?

Generella frågor

Varför ska jag välja Karolinska Institutet?

Det är inte första gången man hör denna fråga, men den blir inte enklare att besvara. Vi har alla olika motivationer. Det finns många anledningar till varför du ska välja just KI, likaväl som det säkert finns anledningar till varför du inte ska göra det. Jag skrev om detta i ett tidigare inlägg, och även Özer och Kira har sammanställt svar på bloggen. Ibland är det dock svårt att få en känsla utan att besöka platsen. Ni är alltid välkomna till våra öppet hus, om inte skuggningar när de väl är aktuellt.

Vilka program har KI?

Karolinska Institutet är ett medicinskt universitet och har de flesta vårdrelaterade utbildningarna man kan tänka sig, både grund- och vidareutbildning. En fullständig lista kan du hitta här. Bland dessa finns audionom-, optiker- och logopedprogrammet.

Hur mycket fritid har en student på KI? Hur ofta pluggar man?

Det beror nog helt på programmet och personen. Som sjuksköterskestudent uppnådde jag tidigt en balans mellan studier och fritid, speciellt då utbildningen består till stora delar av VFU (verksamhetsförlagd utbildning) redan från början.

På läkarprogrammet har jag haft lite svårare med att hitta denna balans. Det är flera obligatorier och en större mängd material att ta in. Om man är ambitiös kan man spendera majoriteten av alla sina dagar åt att bara pluggar. Detta hade nog däremot inte varit bra. Man kan definitivt få in flera fritidsaktiviter i veckan om man prioriterar det.

Sen är det också värt att notera att detta är perspektivet av en T2 läkarstudent. Från och med T5 ökar vi på mängden VFU och förhoppningsvis även fritiden. Det varierar som sagt, men räkna med att det är som ett heltidsjobb. Kira beskriver detta jätte bra i sitt inlägg

Hur ser studentlivet ut på KI?

Studentliv är något många funderar över, och jag är långt från den bästa personen att fråga. Stockholm har inte det bästa ryktet jämfört med andra studentstäder, däremot tycker jag att mycket ligger i dina egna händer. KI är rik på studentorganisationer och har en aktiv kår som ordnar sociala aktiviteter och evenemang. Vi har både Campus Solna och Flemingsberg, samt facebook-grupper. Det känns som den perfekta platsen för att skräddarsy hur man vill ha sitt studentliv. Om man är intresserad av sådant tycker jag att det finns gott om möjligheter, men jag har inte mycket att jämföra med. Kira har gett några bra exempel på vad man kan förvänta sig här.

Hur är tentorna?

På sjuksköterskeprogrammet hade vi skriftliga tentor med en blandning av fritext och flervals-frågor, samt examinerande uppsatser. Dessa testade teoretisk kunskap. För det mer praktiska hade vi KTC examinationer. De gick ut på att studenten utförde ett medicintekniskt moment inom en viss tid, med examinatorn i rummet.

På läkarprogrammet har det sett lite annorlunda ut. Majoriteten av våra tentor har flervalsfrågor som utgår från SBA (single best answer) alternativ. Den teoretiska kunskapen testas däremot även med stationsexaminationer, där studenter spenderar en kort tid i separata rum med bilder/modeller och skriver ner svaren. Den kliniska kunskapen examineras med en OSCE som liknar KTC examinationen i koncept, men består av fler stationer.

Hur ser en vanlig dag/vecka ut?

Detta beror helt på vilket program man går på. Özer har skrivit om biomedicinprogrammet. Kira har skrivit om T7 på det 5,5 åriga läkarprogrammet, och jag om T1 på det nya 6 åriga läkarprogrammet. Dessa fångar dock inte upp den stora variationen programmen har att erbjuda. Ibland får man vara på laboratoriet, gå på praktik på vårdcentralen, om inte en specialiserad mottagning. Praktiken kan vara på akuten, eller en medicinsk avdelning. Det förändrar då helt din vardag, vilket gör det mer spännande.

Hur stor roll spelar universitet när man söker jobb?

Hmm.. Jag skulle gissa att det inte spelar roll inom vården. Det är nog inte själva universitetet utan möjligheterna man fått tack vare universitetet som bidrar till CV:et. Jag skulle kunna tänka mig att utbytesstudier, forskningsmöjligheter och praktikplatser kan hjälpa dig. Dessutom har man sina placeringar inom Stockholm när man studerar på KI, vilket kan bidra med kontakter och referenser inom staden. Några av mina anställningar blev erbjudna efter VFU. Sen har jag även hört att KI har ett internationellt prägel, så det kan nog vara ett plus om man vill arbeta utomlands. 

Specifika frågor

Hur blir man kirurg?

Efter 6 års studier på läkarprogrammet blir du legitimerad läkare. Om du vet vilken kirurgisk specialisering du vill jobba med kan du starta en bastjänstgöring (BT) som introduktion för specialiseringstjänstgöringen (ST). En BT kan vara 6-12 månader, och en ST ca. 5 år. Hur snabbt man får en sådan tjänstgöring beror på konkurrens och efterfrågan. Det må kännas som flera års studier men tjänstgöringen är väldigt klinisk, och den konstanta möjligheten till utveckling är en av de bästa aspekterna av läkaryrket.

Vad gör en audionom?

Denna fråga har SACO svarat riktigt bra på här, men kort sagt hjälper audionomer människor med skadad eller nedsatt hörsel. De kan ha en utredande och rehabiliterande roll, samt prova ut olika hörselhjälpmedel. Audionomer jobbar väldigt nära med patienter, ibland under långa tider. 

Vad är skillnaden mellan biomedicinska analytikerprogrammet och biomedicin?

För denna helt rimliga fråga ska jag överlåta svaret till vår studentbloggare Özer, som studerar på kandidatprogrammet i biomedicin. Han har beskrivit skillnaderna i detta inlägg.

Hur fungerar det alternativa urvalet?

Både läkarprogrammet och tandläkarprogrammet har alternativa urval på KI, benämnda PIL och TAPIL. Jag har tidigare skrivit om begåvningstestet och intervjuerna som är en del av PIL processen. Antagningsgränserna är oftast lägre, men det är flera etapper att ta sig igenom. Det är däremot ett utmärkt alternativ utöver de mer rigida urvalsgrupperna. 

Vad kan man jobba med som sjuksköterska?

Sjuksköterskestudenten Johanna har skapat flera inlägg som besvarar just detta. Hon har skrivit om både det kliniska arbetet och andra karriärval. Listan är lång.

Vi har en hel del andra blogginlägg för psykolog, optiker, fysioterapeut och tandhygienist intresserade. Besök gärna studentbloggen och påbörja skrollandet!

Om du har några ytterligare frågor så går det jätte bra att lämna en kommentar, eller fråga oss direkt.

Vi ses!

Betul, läkarstudent

Betul, läkarstudent

Hej! Jag går Termin 5 av det 6 åriga läkarprogrammet. Just nu lär vi oss om klinisk medicin. Hör gärna av dig vid frågor.

0 kommentarer

Relaterade inlägg